Ne nafta ne denar, kruh bo sveta vladar

28. 4. 2015 / Aktualno

Ob dnevu zemlje so se na protestnem zboru ob kapelici v Parižljah zbrali občani Braslovč, Šmartnega ob Paki in drugi proti odločitvi Vlade, ki je traso 3. razvojne osi med Velenjem in avtocesto A1 (Ljubljana–Maribor), kateri je v preteklosti Civilna iniciativa Braslovče (CIB) že uspešno nasprotovala in dosegla...

V PRIHODNJI ŠTEVILKI

V prihodnji številki preberite:

  • Aktualno: Komu in po kakšni ceni bodo pridelovalci žit lahko letos prodali svoj pridelek?
  • Aktualno: Rok za vložitev zahtevkov PRP 2007 - 2013 se izteče 30. junija letos. Pohitite!
  • Naša tema: Povezano in pravočasno ukrepanje za ohranitev ekološke pridelave oljk
  • Reportaža: Zadruga, ki se ne ukvarja več s krizo, temveč z razvojem, s sto idejami namesto s sto problemi
  • Nasveti Kmetijske svetovalne službe: Pomembna navodila za mlade prevzemnike kmetij
  • Strokovni nasveti: Kaj obeta letošnje zelo dobro cvetenje jablanovih nasadov?

v sredo, 29. aprila 2015!

Lani odkupili skoraj 90 milijonov litrov mleka

22. 4. 2015 / Aktualno

Današnja podoba Mlekarne Celeia, podjetja z več kot 70-letno tradicijo, je podoba sodobne mlekarne z okolju prijazno tehnologijo ter s proizvodnim...

Pričakovan osip med lastniki travinja

15. 4. 2015 / Aktualno

Slovenski kmetje pred oddajo zbirne vloge za neposredna plačila izbirajo in preračunavajo, kateri ukrepi v Programu razvoja podeželja (PRP)...

OGLASI