Dan slovenske hrane in tradicionalni slovenski zajtrk

25. 11. 2014 / Aktualno

Od razglasitve Dneva slovenske hrane leta 2012 smo letos že tretjič zapored tretji petek v novembru obeležili omenjeni dan, s katerim želijo pristojne institucije opozoriti ljudi o pomenu oskrbe prebivalstva s kakovostno hrano iz lokalnega okolja. Ena od pomembnih aktivnosti Dneva slovenske hrane je projekt...

V PRIHODNJI ŠTEVILKI

  • Aktualno: Izpit kategorije F za vožnjo traktorja in traktorskih priključkov je pomemben zaradi varnostiin ne zaradi varnosti pred visokimi globami
  • Ali bomo les kot slovensko strateško surovino strateško tudi predelali?
  • Na žitni konfeneci so analizirali žitni sektor v EU, na Madžarskem in v Sloveniji
  • Po koliko je krompir in kako Nemci preko Srbije krompir izvažajo v Rusijo
  • O prenosu znanja v prakso, v kateri je naša povprečna kmetija velika 6,6 hektarja
  • Naš pogovor: Dr. Marjan Janžekovič o spremembah sistemov reje ter o reji prostih krav, pri kateri kmetu ostane več časa
  • Reportaža: Sadnja drevesa po žledolomu 

Izidemo v sredo, 3. decembra 2014!

Ekološki kmetje so prodorni, tržni pa še bolj

19. 11. 2014 / Aktualno

Ekološke tržne kmetije predstavljajo zelo uspešen, optimističen in razvojno naravnan del slovenskega kmetijstva, vendar so jim evropska kmetijska...

Ob premišljeni (raz)delitvi za vse dovolj prostora

19. 11. 2014 / Strokovni nasveti

Na pobudo Združenja pridelovalcev sladkorne pese Slovenije (Združenje) je na KGZ Murska Sobota potekal vsebinsko zanimiv, a polemičen posvet pod...

OGLASI