Ne nafta ne denar, kruh bo sveta vladar

28. 4. 2015 / Aktualno

Ob dnevu zemlje so se na protestnem zboru ob kapelici v Parižljah zbrali občani Braslovč, Šmartnega ob Paki in drugi proti odločitvi Vlade, ki je traso 3. razvojne osi med Velenjem in avtocesto A1 (Ljubljana–Maribor), kateri je v preteklosti Civilna iniciativa Braslovče (CIB) že uspešno nasprotovala in dosegla...

V PRIHODNJI ŠTEVILKI

V prihodnji številki preberite:

  • Aktualno: Prodaja Žita in Pekarne Grospuplje ter stečaj Klasja Celje se najbolj tičejo kmetov, pridelovalcev žit
  • Kakšna bo prihodnost kmetijstva v Sloveniji                   
  • Nedorečenost predloga zakona o gospodarjenju z državnimi gozdovi in usoda našega lesa 
  • Naš pogovor: Dr. Darja Kocjan Ačko o poljščinah za zdravo in dolgo življenje
  • Strokovni nasveti: Pitanje bikov z dodatkom krmne uree
  • Nasveti Miše Pušenjak o pridelavi zelenjave: Katalonski radič lahko porežemo dvakrat

v sredo, 6. maja 2015!

Lani odkupili skoraj 90 milijonov litrov mleka

22. 4. 2015 / Aktualno

Današnja podoba Mlekarne Celeia, podjetja z več kot 70-letno tradicijo, je podoba sodobne mlekarne z okolju prijazno tehnologijo ter s proizvodnim...

Pričakovan osip med lastniki travinja

15. 4. 2015 / Aktualno

Slovenski kmetje pred oddajo zbirne vloge za neposredna plačila izbirajo in preračunavajo, kateri ukrepi v Programu razvoja podeželja (PRP)...

OGLASI