08:57

Glasujte za Košno u snežet, da postane najboljši evropski projekt!

15:25

Zdaj je čas za prijavo na tekmovanje za mlado kmetico in gospodarja leta 2019

12:15

Prireja na zelenih travnikih pod Nanosom

11:48

Gornjeradgonski govedorejci kar v Bruselj

14:43

Aromatični čemaževi listi

EKO KMETIJSTVO

Konkurenčno kmetijstvo in trajnostna lokalna oskrba

13.03.2019

preberi več

Biodinamična vina iz kitajskih amfor

5.03.2019

preberi več

Na odločbe neposrednih plačil 2018 naj bi čakalo samo še okrog 250 kmetijskih gospodarstev

13.02.2019

preberi več

30 let sejma Biofach

13.02.2019

preberi več

ALMO je najbolj priljubljena avstrijska govedina (Ohranjanje območij z omejenimi dejavniki v Avstriji 4)

13.02.2019

preberi več

Prihodnost ni v pridelavi sintetične, temveč zdrave hrane

Agronomska stroka s pomočjo novih tehnologij in raziskovalnih metod močno napreduje, kar se je izkazalo tudi na vsebini 13. simpozija Novi izzivi v agronomiji, ki ga je organiziralo Slovensko agronomsko društvo v Laškem. Na dogodku se je zbralo 110 strokovnjakov iz Kmetijskega inštituta Slovenije (KIS), Inštituta za k hmeljarstvo in pivovarstvo, Biotehniške fakultete in Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor, Kmetijsko gozdarske zbornice ter predstavniki kmetov. V desetih tematskih sklopih pa so predstavili novosti slovenske stroke v 42 referatov in posterjih, gost iz Avstrije kmet in podjetnik Alfred Grand je predstavil ohranitveno oranje, prvi del posveta so namenili ekološkemu kmetovanju, spegovoirli pa tudi o digitalizaciji v kmetijstvu.  Več v  Kmečkem glasu št. 7. 

Slovenski in avtohtoni v vseh pogledih

Nekako samoumevno je, da imamo pri mladih prevzemnikih kmetij v mislih prenos lastništva kmetijskega gospodarstva iz starša na otroka s prepisom ali dedovanjem. Neobičajno pa je, da nekdo, ki ni bil nikoli kmet, kupi kmetijo in ob tem postane tudi t. i. mladi prevzemnik ter potem kandidira na razpisu ukrepov Programa razvoja podeželja, in sicer na podukrep 6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete. Takšen primer je kmetija Bogdana Maka v Vodolah pri Malečniku, o kateri smo sicer v Kmečkem glasu lani že pisali, letos pa smo jo ponovno obiskali ob podpori Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Mreža za podeželje). Po mnenju Mreže za podeželje gre za kmetijo, ki jo je Bogdan poimenoval Posestvo Sončni raj, ki z inovativnim pristopom ohranja naravno raznovrstnost in slovenske avtohtone vrste rastlin ter trajnostno gospodari. Posvetili so se ekološki rastlinski pridelavi, ekološkemu sadjarstvu, ekološkemu čebelarjenju in ekološki predelavi svojih pridelkov. Svoje znanje in izkušnje pa v okviru učne poti na posestvu ter delavnic in raznovrstnih dogodkov delijo z ljudmi. Več o tem pa si preberite v 7. številki (13. februar 2019) Kmečkega glasa.

Z merjenjem temperature nad bolezni krav

V deželi Štajerski, okrog 20 kilometrov od Liezna je največje avstrijsko raziskovalno in izobraževalno kmetijsko središče Raumberg -Gumpenstein, v okviru Ministrstva za trajnost in turizem. Profesorji in raziskovalci se intenzivno ukvarjajo z raziskavami na področju živinoreje, travništva, podnebnimi spremembami, nova znanja pa posredujejo kmetijam na svojem območju in širše. Iz izkušenj ugotavljajo, da je potrebnih za prenos znanja iz teorije v prakso med pet in deset let.  Zvezni raziskovalno in izobraževalno srediče Raumberg- Gumpenstein je bilo ustanovljeno leta 1956 kot neodvisna ustanova v neposredni bližini krajev Gumpenstein in Raumberg, ki sta bila združena leta 2005. V središču raziskujejo in izobražujejo tako za konvencionalni kot ekološki način kmetovanja, imajo pa tudi nekaj področnih izpostav v okoliških krajih. Več v Kmečkem glasu št. 6.  

Število kmetij in hektarjev pod načrtovanimi cilji

  Ekološko kmetijstvo je imelo cilje, ki jih nismo dosegli in imamo ovire, ki jih v obdobju 2015- do 2020 nismo odpravili, temveč celo poslabšali. Prvo obdobje je bila rast ekoloških kmetij linearna in naivno smo pričakovali, da se bo nadaljevala in bomo do leta 2015 dosegli cilje. Rast se je že dvakrat zaustavila iz različnih razlogov, a smo jo z dvema subvencijama v letih 2011-2012 obrnili v pozitivno smer. V 2014/4/2015 smo se soočili z izstopom certificiranih kmetij iz hribovitih območij, ker so se znižale subvencije za travinje in zaostrili pogoj obremenitve živali na površino in teh kmetij še nismo uspeli pridobiti nazaj. Zdaj pa smo spet v prelomnem obdobju- petletno obdobje skupne evropske kmetijske politike se zaključuje in iz terena prihajajo informacije, da mnoge kmetije razmišljajo o izstopu iz ekološke certifikacije, zato je vprašanje, kakšne cilje si naj zastavimo za obdobje do leta 2030 , je povzela 20-letni razvoj tega sektorja dr. Martina Bavec na 10. strokovni konferenci Aktualno na področju ekološkega kmetijstva. Posvet je pripravila Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede v Mariboru 25. januarja skupaj z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in v sodelovanju z Zvezo društev ekoloških kmetov Slovenije, Inštitutom za kontrolo in certifikacijo UM in Združenjem za ekološko kmetovanje SVS. Več v kmečkem glasu št. 6. 

EKO kmetijstvo

Mar 13, 2019
Konkurenčno kmetijstvo in trajnostna lokalna ...
Kot poroča Duška Jurinec z občine Pesnica, je v torek v tamkajšnji večnamenski kulturni dvorani v ...
(0)
Mar 05, 2019
Biodinamična vina iz kitajskih amfor
Evropska komisija in Avstrija, kot predsedujoča Svetu Evrope v drugi polovici lanskega letanam skupini kmetijskih ...
(0)
Feb 13, 2019
Na odločbe neposrednih plačil 2018 naj bi ...
Po podatkih Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (Agencija), ki je zadolžena za izdajo odločb in ...
(1)
Feb 13, 2019
30 let sejma Biofach
Največji svetovni sejem ekoloških živila in kozmetike  Biofach v Nurnbergu praznuje letos tridesetletnico, ...
(0)
Feb 13, 2019
ALMO je najbolj priljubljena avstrijska govedina ...
Kmetovanje na hribovskih območjih zamira po celi Evropi, zato je potrebno najti za ohranjanje kmetij dodatne ...
(0)
Feb 13, 2019
Prihodnost ni v pridelavi sintetične, temveč ...
Agronomska stroka s pomočjo novih tehnologij in raziskovalnih metod močno napreduje, kar se je izkazalo tudi na ...
(0)
Feb 12, 2019
Slovenski in avtohtoni v vseh pogledih
Nekako samoumevno je, da imamo pri mladih prevzemnikih kmetij v mislih prenos lastništva kmetijskega gospodarstva ...
(0)
Feb 05, 2019
Z merjenjem temperature nad bolezni krav
V deželi Štajerski, okrog 20 kilometrov od Liezna je največje avstrijsko raziskovalno in izobraževalno ...
(0)
Feb 05, 2019
Število kmetij in hektarjev pod načrtovanimi ...
 Ekološko kmetijstvo je imelo cilje, ki jih nismo dosegli in imamo ovire, ki jih v obdobju 2015- do 2020 ...
(0)
Jan 28, 2019
Po državnem ocenjevanju: Jemo vse boljše ...
Potrditev, da kruh ne naredi mora, temveč roka, so tudi rezultati nedavnega tradicionalnega ocenjevanje kruhov, peciva, ...
(1)
Jan 23, 2019
KGZ Murska Sobota: Zimska izobraževanja za ...
Med številnimi izobraževanji in strokovnimi predavanji tačas Kmetijsko gozdarski zavod (Zavod) Murska Sobota ...
(0)
Jan 22, 2019
Ekološka vina so del zelenega turizma
V Sloveniji se je obseg ekološko obdelanih vinogradov v zadnjem desetlezju povečal iz 125 ha (l. 2006) na 559 ha ...
(0)