21:05

Bogračšef ekipi OOZ Murska Sobota

22:18

8. KOS do nedelje

22:02

Sveta Ana s prenovljenim in razširjenim oskrbnim centrom KZ Lenart

14:32

Slamnikarski sejem

13:16

Recepti iz domače kuhinje

GOZDARSTVO

Bo škotska megažaga uničila slovensko žagarstvo?

22.05.2018

preberi več

Meso drobnice postaja mrhovina in hrana za zverjad namesto za prehrano ljudi

18.05.2018

preberi več

Škode ne smejo ogrožati ekonomske varnosti kmetov

15.05.2018

preberi več

Imamo vrhunske sekače

8.05.2018

preberi več

Poškodovanih je preko 60 % celotne površine državnih gozdov

8.05.2018

preberi več

Poškodovanih je preko 60 % celotne površine državnih gozdov

Sanacija lanskoletnega decembrskega vetroloma je po slovenskih gozdovih v polnem zamahu, saj ob izjemno toplem vremenu obstaja verjetnost izbruha podlubnikov, pa tudi podrti les počasi izgublja na vrednosti. Kako teče sanacija v državnih gozdovih smo se podrobneje pogovorili z glavnim direktorjem Slovenskih državnih gozdov d.o.o. (SiDG) Zlatkom Fickom. Več o tem si preberite v 19. številki (9. maj 2018) Kmečkega glasa.

Posebne pomoči za odpravo decembrskega vetroloma ne bo

Kar nekaj bralcev nas je klicalo na to temo. Kot so nam sporočili iz kmetijskega ministrstva, za odpravo posledic vetroloma, ki je zlasti na Kočevskem, Postojnskem in Koroškem med 11. in 13. decembrom lani poškodoval 2,2 milijona m3 drevja (90 % so to bili iglavci), ne bo sprejet poseben zakon. To tudi pomeni, da oškodovanci ne bodo deležni posebnih državnih pomoči, kot so jih na primer sadjarji in vinogradniki po pozebi letos za škodni dogodek lani oziroma lani za pozebo leta 2016. Ne bodo deležni niti odškodnin za poškodovane nepremičnine, saj je te mogoče zavarovati. Kot je znano, je bil v zvezi z vetrolomom sprejet le Zakon o dodatnih ukrepih za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov. Zakon določa dodatne ukrepe v zvezi s tem kot pomoč prizadetim lastnikom gozdov. Bodo pa oškodovanci, med drugim vsebuje zakon, lahko uveljavljali le zmanjšanje ali dopis prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za kmete iz Zakona o pogojih, pod katerimi se kmetom zmanjšani ali odpisani prispevki štejejo za plačane.

Neučinkovitost gospodarjenja z zvermi ogroža okolju prijazno pridelavo hrane

Po podatkih Oddelka za gozdarstvo na Biotehniški fakulteti se je populacija medvedov od leta 2010 do danes povečala za več kot tretjino. Trenutno sicer govorimo o okoli 750 medvedih. To število se nanaša na jesenski čas, pomladno število, ki vključuje tudi mladiče, pa se giblje skoraj pri 1000 osebkih. Več o učinkovitosti upravljanja z divjimi zvermi pa si lahko preberete v 18. številki Kmečkega glasa (datum izida 2.maj 2018), ki ga boste naročniki zaradi praznikov prejeli že v ponedeljek 30. aprila 2018

Upravljanje z velikimi zvermi

Državni svet Republike Slovenije in Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije sta 18. aprila 2018 pripravila posvet z naslovom Upravljanje z velikimi zvermi v prihodnje. Posvet je bil namenjen soočenju različnih pogledov na probleme z divjimi zvermi in oblikovanju smernic za upravljanje z njimi v prihodnje. Težo problematike sta že v uvodnem nagovoru osvetlila predsednik Državnega sveta (DS RS) Alojz Kovšca in predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) ter hkrati predsednik Komisije DS RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Cvetko Zupančič. Podrobneje je stališča KGZS v zvezi s to problematiko v referatu predstavil Branko Ravnik, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije. O preprečevanju nastajanja škod in upravljanju z zvermi je spregovoril Rok Černe iz Zavod za gozdove Slovenije. Stane Bergant iz Zveze lastnikov gozdov Slovenije je spregovoril o »Tihih negativnih procesih, ki tečejo na podeželju zaradi preštevilčne divjadi in zveri«. Da »Zveri ogrožajo obstoj družinskih kmetij« pa je v svojem referatu povedal Florjan Peternelj iz Sindikata kmetov Slovenije. Poglede na to tematiko so v referatih predstavili še predstavniki Lovske zveze Slovenije, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstva za okolje in prostor. Sledila je razprava na osnovi katere bo Komisija DS RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravila ustrezne zaključke. Več o tem pa v eni od prihodnjih številk Kmečkega glasa.  

Gozdarstvo

pred 5 dnevi
Bo škotska megažaga uničila slovensko ...
Na Gomilskem namerava škotsko podjetje BSW zgraditi največjo žago v naši državi, ki naj bi razžagala ...
(0)
May 18, 2018
Meso drobnice postaja mrhovina in hrana za zverjad ...
Konec lanskega leta smo pisali o pokolih volkov na območju Trnovskega gozda od Podkraja, Bele, Višenj, Gozda, ...
(0)
May 15, 2018
Škode ne smejo ogrožati ekonomske varnosti ...
Na pobudo Društva lastnikov gozdov Sopota – Laško je bil konec aprila sestanek, ki se ga je ...
(0)
May 08, 2018
Imamo vrhunske sekače
Sanacija vetroloma je še posebej v zasebnih gozdovih v polnem zamahu, začela pa so se tudi že tekmovanja ...
(0)
May 08, 2018
Poškodovanih je preko 60 % celotne površine ...
Sanacija lanskoletnega decembrskega vetroloma je po slovenskih gozdovih v polnem zamahu, saj ob izjemno toplem vremenu ...
(0)
May 03, 2018
Poškodovanih je preko 60 % celotne površine ...
Sanacija lanskoletnega decembrskega vetroloma je po slovenskih gozdovih v polnem zamahu, saj ob izjemno toplem vremenu ...
(0)
Apr 25, 2018
Posebne pomoči za odpravo decembrskega vetroloma ...
Kar nekaj bralcev nas je klicalo na to temo. Kot so nam sporočili iz kmetijskega ministrstva, za odpravo posledic ...
(0)
Apr 25, 2018
Neučinkovitost gospodarjenja z zvermi ogroža ...
Po podatkih Oddelka za gozdarstvo na Biotehniški fakulteti se je populacija medvedov od leta 2010 do danes ...
(0)
Apr 19, 2018
Upravljanje z velikimi zvermi
Državni svet Republike Slovenije in Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije sta 18. aprila 2018 pripravila posvet z ...
(0)
Apr 17, 2018
Smo dobili grofa?
Pred dobrim tednom se je v Starem Trgu pri Ložu sestala koordinacijska skupina za sanacijo posledic vetroloma iz ...
(0)
Apr 15, 2018
Lani v kmetijstvu za dobrih 112 milijonov evrov ...
Ker je kmetijstvo kot primarna gospodarska panoga najbolj občutljivi sektor na vplive podnebnih sprememb oz. ker ...
(0)
Apr 11, 2018
Reševanje gozda ali državnega podjetja iz ...
Koordinacijska skupina za sanacijo posledic vetroloma iz decembra 2017, ki jo sestavljajo predstavniki Zavoda za gozdove ...
(0)