15:28

Leto Valentina Vodnika

14:57

Marmelada iz limon, pomaranč in grenivk

08:00

Zimska idila

21:55

Janko Petrovič, direktor MZ Ptuj: »Razlogov za pretirano veselje dolgoročno ni!«

20:44

Skupna novembrska vrednost odkupa kmetijskih pridelkov na medletni ravni nižja skoraj za četrtino

GOZDARSTVO

Skupna novembrska vrednost odkupa kmetijskih pridelkov na medletni ravni nižja skoraj za četrtino

19.01.2019

preberi več

Za večji iztržek od prodaje lesa

8.01.2019

preberi več

Odvzem 200 medvedov in nič volkov

28.11.2018

preberi več

Slovenska gozdno-lesna veriga potrebuje predvsem zaupanje

20.11.2018

preberi več

Milan Unuk je komentiral

14.11.2018

preberi več

Nobena skrajnost ni dobra; tudi pri letinah v kmetijstvu ne

Za kmetijstvo v smislu rastlinske pridelave na poljih, hmeljiščih, na travnatem svetu, v trajnih nasadih in še kje, radi uporabljamo prispodobo, da je pač ta primarna in v smislu zagotavljanja prehranske varnosti strateška gospodarska panoga tovarna na prostem. Od vseh ukrepov je namreč za oceno letine najpomembnejše in edino merodajno – vreme. To pa je zaradi vse očitnejših klimatskih sprememb vse manj predvidljivo. Več v jutrišnjem uvodniku v tiskani in elektronski izdaju Kmečkega glasa.

Podnebne spremembe bodo narekovale prihodnje gospodarjenje z gozdovi

Učinki podnebnih sprememb na gozdne ekosisteme so dejstvo, saj jih lahko občutimo tako v Sloveniji kot po vsem svetu. V večini primerov podnebne spremembe negativno vplivajo na gozdove in na zagotavljanje funkcij gozdov, od lesno-proizvodne pa do cele palete ekoloških in socialnih funkcij gozda. Napovedi predvidenih vplivov podnebnih sprememb v našem okolju kažejo na zviševanje povprečne letne temperature, večjo sušnost v vegetacijskem obdobju, drugačno razporeditev padavin – več padavin pozimi in manj poleti –, spremembe v zastopanosti drevesnih vrst v gozdovih, bolj pogost pojav naravnih ujm (požari, vetrolomi, snegolomi in žledolomi) in na razmah bolezni in škodljivcev v okolju. Več o tem v 44. številki (31. oktobra 2018) Kmečkega glasa.

Evropska gozdna tveganja

V nemškem Freiburgu je bil delovni sestanek na temo uspešnega ukrepanja po katastrofah v gozdovih. Na srečanju se je zbralo približno 40 strokovnjakov iz 13 držav, večinoma iz EU, poleg tega tudi iz Belorusije in Japonske. Iz Slovenije so bili prisotni Gal Fidej z Biotehniške fakultete ter Katja Konečnik in Damjan Oražem, oba z Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS). Namen tovrstnega združevanja je večplasten: zgraditi mednarodno platformo, ki bo omogočala prenos znanja v vsakodnevno delo z gozdovi, borza gozdarskega znanja ter potreb pri ukrepanjih, krepitev sodelovanja v povezavah znanost – gozdarska politika – praksa, mobilizacija ekspertnih omrežij ob ujmah, zbiranje podatkov ter izmenjava izkušenj. Projekt koordinira Evropski gozdarski inštitut (EFI). Evropski gozdovi – in nič drugače ni na svetovni ravni – spričo klimatskih sprememb doživljajo v zadnjem času vrsto naravnih ujm. Te so bodisi v obliki suš ali požarov, prenamnožitev žuželk in drugih škodljivih organizmov ter ujm v obliki vetrolomov, žledolomov in drugih podobnih dejavnikov. Ti pojavi so bili zadnja stoletja v gozdovih vedno prisotni, a so zadnja desetletja v rekordnih obsegih. Vzrok je v ekstremnih vremenskih pojavih, na katere gozdovi evolucijsko niso prilagojeni, nekaterim vrstam (npr. podlubnikom) pa pomenijo daljša vroča poletja bistveno večjo možnost namnožitve. Več o tem v 44. številki (31. oktobra 2018) Kmečkega glasa.

gozdovi v Sloveniji in EU v prihodnosti

Tokratna gozdarska priloga Kmečkega glasa prinaša pogled slovenske in evropske gozdarske stroke na prihodnost gozdov v Evropi. Tako kot pri nas je tudi gozdarstvo širom po svetu pod izjemnim udarom vremenskih ujm in škodljivcev, kar stroka predvsem pripisuje podnebnim spremembam. Več o tem pa v 44. (31. oktobra 2018) številki Kmečkega glasa na straneh od 9 do 12.

Gozdarstvo

pred 2 dnevi
Skupna novembrska vrednost odkupa kmetijskih ...
Vrednost v novembru 2018 odkupljenih kmetijskih pridelkov je bila po podatkih državne statistike za skoraj 7 % nižja ...
(0)
Jan 08, 2019
Za večji iztržek od prodaje lesa
Društvo lastnikov gozdov Mislinjske doline in Zveza lastnikov gozdov Slovenije v sodelovanju z Zavodom za gozdove ...
(0)
Nov 28, 2018
Odvzem 200 medvedov in nič volkov
Pretekli teden je na predlog Ministrstva za okolje in prostor Vlada RS izdala odlok o odvzemu osebkov rjavega medveda ...
(0)
Nov 20, 2018
Slovenska gozdno-lesna veriga potrebuje predvsem ...
V slovenski javnosti, še posebej pa v lesnopredelovalni panogi, je na močen, tudi negativen odziv naletela ...
(0)
Nov 14, 2018
Milan Unuk je komentiral
Predsednik OE KZG Ptuj in podpredsednik Sindikata kmetov Slovenije je na nedavno izjavo ministrice za kmetijstvo dr. ...
(0)
Nov 13, 2018
Nobena skrajnost ni dobra; tudi pri letinah v ...
Za kmetijstvo v smislu rastlinske pridelave na poljih, hmeljiščih, na travnatem svetu, v trajnih nasadih in ...
(0)
Oct 29, 2018
Podnebne spremembe bodo narekovale prihodnje ...
Učinki podnebnih sprememb na gozdne ekosisteme so dejstvo, saj jih lahko občutimo tako v Sloveniji kot po vsem svetu. ...
(0)
Oct 29, 2018
Evropska gozdna tveganja
V nemškem Freiburgu je bil delovni sestanek na temo uspešnega ukrepanja po katastrofah v gozdovih. Na ...
(0)
Oct 29, 2018
gozdovi v Sloveniji in EU v prihodnosti
Tokratna gozdarska priloga Kmečkega glasa prinaša pogled slovenske in evropske gozdarske stroke na prihodnost ...
(0)
Oct 23, 2018
1. kongres slovenskega lesnega združenja Sloles
Na Malkovcu pri Tržišču je bil nedavno 1. kongres slovenskega lesnega združenja, ki povezuje primarne ...
(0)
Oct 09, 2018
Družba se obnaša kot nekdo, ki izstopi iz ...
Pretekli teden je v Zagrebu potekala mednarodna konferenca lastnikov gozdov z naslovom Lastninska pravica v zasebnih ...
(0)
Sep 26, 2018
Le par prstov bo ostalo namazanih z marmelado
Politika ne upošteva slovenske lesne panogeV zvezi s favoriziranjem tujih investitorjev, tokrat v ...
(0)