Bo oljkarje povezala narava?

21. 4. 2015 / Aktualno

V Sloveniji je registriranih več kot 2000 hektarjev oljčnikov in približno toliko neregistriranih, saj skorajda ni primorske hiše brez zasajenega večnega drevesa. Ohranjanje tradicije je seveda dobra stvar, dokler se ne pojavi kakšno za zaščito rastlin pred boleznimi izjemno zahtevno, če ne že kar nemogoče, leto,...

V PRIHODNJI ŠTEVILKI

V prihodnji številki preberite:

  • Aktualno: Komu in po kakšni ceni bodo pridelovalci žit lahko letos prodali svoj pridelek?
  • Aktualno: Rok za vložitev zahtevkov PRP 2007 - 2013 se izteče 30. junija letos. Pohitite!
  • Naša tema: Povezano in pravočasno ukrepanje za ohranitev ekološke pridelave oljk
  • Reportaža: Zadruga, ki se ne ukvarja več s krizo, temveč z razvojem, s sto idejami namesto s sto problemi
  • Nasveti Kmetijske svetovalne službe: Pomembna navodila za mlade prevzemnike kmetij
  • Strokovni nasveti: Kaj obeta letošnje zelo dobro cvetenje jablanovih nasadov?

v sredo, 29. aprila 2015!

Nepovezana predelovalna veriga in težak prodor na police

15. 4. 2015 / Aktualno

Med površinami v slovenskem ekološkem kmetijstvu prevladujejo travniki na hribovitih območjih, na katerih prevladuje govedoreja, vendar odkupna...

(Omejene) možnosti kljub vsemu so

15. 4. 2015 / Reportaže

Tudi na dobro pripravljeni in obiskani problemski razpravi, kjer se je odprlo že nekaj desetletij prisotno vprašanje škode po divjadi na Goričkem,...

OGLASI