08:57

Glasujte za Košno u snežet, da postane najboljši evropski projekt!

15:25

Zdaj je čas za prijavo na tekmovanje za mlado kmetico in gospodarja leta 2019

12:15

Prireja na zelenih travnikih pod Nanosom

11:48

Gornjeradgonski govedorejci kar v Bruselj

14:43

Aromatični čemaževi listi

KMETIJSKA POLITIKA

Kmetijstvo ni romantika, postal je predvsem posel

12.03.2019

preberi več

Na 90 ha za Magno smo izgubili kruh in vodo za 4500 ljudi

5.03.2019

preberi več

Novinarska konferenca ob začetku letošnje kampanje oddaje zbirnih vlog

27.02.2019

preberi več

Lani za tono sladkorne pese v povprečju dobrih 30 €

22.02.2019

preberi več

Izgubljeni boji za slovensko zemljo

18.02.2019

preberi več

Na odločbe neposrednih plačil 2018 naj bi čakalo samo še okrog 250 kmetijskih gospodarstev

Po podatkih Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (Agencija), ki je zadolžena za izdajo odločb in izplačila za ukrepe skupne kmetijske politike (neposredna plačila in plačila v okviru programa razvoja podeželja), odločb ni dobilo samo za 0,4 % vseh upravičencev (od skupno izdanih 56.500 zahtevkov ali 99,6 % vseh, mora Agencija – tako so nam zatrdili, izdati odločbe le še za okrog 250 zahtevkov).  Dodajajo, da pri tem ni prihajalo do nobenih posebnih zamikov. Doslej odločbe kmetijska gospodarstva v večini niso prijela zaradi specifičnih razlogov, zaradi katerih jim izdaja odločbe še ni mogoča (smrt nosilca kmetijskega gospodarstva, neurejen transakcijski račun, nezaključeni postopki dedovanja,…). »Odločbe v teh primerih Agencija izdaja sproti oz. takoj, ko so odpravljeni posamezni specifični razlogi, ki onemogočajo izdajo odločbe.«   Več v Kmečkem glasu.

Končno z roko v roki?

Zadnja dogajanja z afero spornega mesa iz klavnice na Poljskem je le vrh ledene gore opozarjanj rejcev in stroke, da se k nam uvažajo nenadzorovane velike količine mesa sumljive kakovosti. Na eni strani stroga zakonodaja, ki velja za naše rejce, na drugi strani pa na naš trg prihaja meso, ki se nato izgubi na trgovskih policah v okviru mesnih pripravkov, predelanih mesnih proizvodov in celo mesa z oznako kakovost iz Slovenije in to kljub temu, da je bilo pri nas le pakirano. Afera, pred katero si ne smemo več zatiskati oči, nam le narekuje, da moramo kupcu ponuditi kakovosten izdelek, še prej pa poskrbeti, da bodo najbolj ranljive skupine ljudi v javnih zavodih, to so otroci in starejši, jedli lokalno pridelano hrano in ne izdelke, kjer je odločujočega faktorja le nakupna cena. Več v najnovejši številki Kmečkega glasa.

Ukrep Operacija dobrobit živali buri duhove med kmeti

Številni klici kmetov, novinarska konferenca Sindikata kmetov Slovenije so le nekateri zadnji odzivi nad izvedbo obveznega izobraževanja za vse rejce govedi vključene v ukrep Operacija dobrobit živali Programa razvoja podeželja 2014-2020. Namreč Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je preko javnega razpisa koncesijo izobraževanj dodelilo podjetju Monotro d.o.o. iz Kranja. Glede na običajno prakso izvedbe izobraževanj se število lokacij iz leta 2017, ko je bilo izobraževanje izvedeno na 69 lokacijah, v letu 2019 (izobraževanje za leto 2018) zmanjšuje, sprva je bilo lokacij le 13. Posledično je to pomenilo za rejce tudi do 100 kilometrov vožnje v eno smer. Ob tem pa moramo dodati tudi, da se ura popoldanske izvedbe izobraževanj prekriva z običajno uro dela v hlevu. Zakaj je dodelitev izobraževanja kmetijsko ministrstvo dodelilo na kmetijskem področju neznanemu podjetju brez izkušenj ob tem da imamo veliko kmetijskih svetovalcev, ki tematiko dobro poznajo in so tudi delno plačani iz proračuna za namen izobraževanja kmetov, smo povprašali tako na MKGP, kot na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije. Namreč kmetje so mnenja, da je KGZS s Kmetijsko svetovalno službo dobro opravljala izobraževanja doslej.

Izdaja odločb za neposredna plačila za 2018

Zaradi številnih klicev naših bralcev, da je Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja začela izdajati odločbe za sheme neposrednih plačil za leto 2018 v delnem znesku, smo na agenciji dobili dodatna pojasnila, kako bo potekalo nadaljevanje izplačil. Ta bodo po novem izplačana v dveh delih, še ta mesec bo vsem izplačanih 80 odstotkov odobrenega zneska, kar skupno predstavlja približno 108 milijonov evrov. Preostanek bo izplačan predvidoma marca. Ta način izplačil neposrednih plačil v dveh delih bo omogočil maksimalno koriščenje razpoložljivih sredstev in preprečil morebitne obnove ter zahteve po vračilih preveč plačanih sredstev, so novost pojasnili na agenciji.

Kmetijska politika

Mar 12, 2019
Kmetijstvo ni romantika, postal je predvsem posel
Zadnja afera z uvoženim mesom iz Poljske le dokazuje, da na trgu vlada popolni kaos pri nabavi mesa. Ni več važna ...
(0)
Mar 05, 2019
Na 90 ha za Magno smo izgubili kruh in vodo za ...
V Sloveniji smo po osamosvojitvi izgubili 70.000 ha najboljših kmetijksih zemljišč, še 57.000 ha ...
(5)
Feb 27, 2019
Novinarska konferenca ob začetku letošnje ...
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je v lanskem letu za ukrepe kmetijske in ribiške politike ...
(0)
Feb 22, 2019
Lani za tono sladkorne pese v povprečju dobrih 30 ...
Za slovenskimi pridelovalci je drugo leto v setvi sladkorne pese. Zaradi težkih vremenskih pogojev ...
(0)
Feb 18, 2019
Izgubljeni boji za slovensko zemljo
 Z vzhičenim vstopom 1. maja 2004 v Evropsko unijo (EU), kar je bil mlade slovenske države dotlej največji cilj, ...
(0)
Feb 13, 2019
Na odločbe neposrednih plačil 2018 naj bi ...
Po podatkih Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (Agencija), ki je zadolžena za izdajo odločb in ...
(1)
Feb 13, 2019
Končno z roko v roki?
Zadnja dogajanja z afero spornega mesa iz klavnice na Poljskem je le vrh ledene gore opozarjanj rejcev in stroke, da se ...
(0)
Jan 24, 2019
Ukrep Operacija dobrobit živali buri duhove med ...
Številni klici kmetov, novinarska konferenca Sindikata kmetov Slovenije so le nekateri zadnji odzivi nad izvedbo ...
(0)
Jan 24, 2019
Izdaja odločb za neposredna plačila za 2018
Zaradi številnih klicev naših bralcev, da je Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja začela ...
(0)
Jan 23, 2019
KGZ Murska Sobota: Zimska izobraževanja za ...
Med številnimi izobraževanji in strokovnimi predavanji tačas Kmetijsko gozdarski zavod (Zavod) Murska Sobota ...
(0)
Jan 17, 2019
Trajnost na kmetijah se ohranja le z živalmi
Avstrija je lani oktobra kot predsedujoča Svetu Evrope povabila na obisk evropske kmetijske novinarje . Pod okriljem ...
(0)
Jan 14, 2019
Vlada zavrnila pobudo trgovcev o ustavni presoji ...
S prvim delovnim dnem letošnjega leta so začela veljati določila novele zakona o kmetijstvu, ki se ...
(0)