13:29

Slovenska naložba v vinsko klet v Severn makedoniji

13:03

Izzivi in priložnosti multifunkcijskega upravljanja travišč

10:29

Povpraševanje po peninah še vedno v vzponu

19:31

Ptujske Dobrote vabijo

13:25

Zadovoljni z dolgoročnim sodelovanjem

KMETIJSKA POLITIKA

Izzivi in priložnosti multifunkcijskega upravljanja travišč

17.05.2019

preberi več

Je javni interes razvoj kmetijstva in gozdarstva ali njuno uničenje

11.04.2019

preberi več

Kaj se obeta slovenski pridelavi hrane po 2020?

27.03.2019

preberi več

Kmetijstvo ni romantika, postal je predvsem posel

12.03.2019

preberi več

Na 90 ha za Magno smo izgubili kruh in vodo za 4500 ljudi

5.03.2019

preberi več

Novinarska konferenca ob začetku letošnje kampanje oddaje zbirnih vlog

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je v lanskem letu za ukrepe kmetijske in ribiške politike izplačala 314,6 milijonov evrov. V ponedeljek pa se je začela kampanja zbirnih vlog za leto 2019, v okviru katere vlagatelji zopet oddajajo zahtevke za sheme neposrednih plačil in ukrepe razvoja podeželja v skupni vrednosti okrog 220 milijonov evrov.

Lani za tono sladkorne pese v povprečju dobrih 30 €

Za slovenskimi pridelovalci je drugo leto v setvi sladkorne pese. Zaradi težkih vremenskih pogojev – nekoliko kasnejše setve zaradi moče, poletne suše, padavin s pojavom bolezni  (cerkospora) in retrovegetacije, je 52 pridelovalcev (od tega je bila tudi lani samo ena kmetijska gospodarska družba, Jeruzalem SAT Ormož) doseglo nekoliko slabše pridelovalne rezultate, kot leta 2017. A še vedno boljše, pravijo v Združenju pridelovalcev sladkorne pese Slovenije kot so jih dosegli pridelovalci v okoliških državah. Sladkorna pesa kljub lani težkim pridelovalnim pogojem ostaja dohodkovno daleč najbolj zanimiva poljščina. Čisti hektarski donos te poljščine je bil kljub lani rekordnemu pridelku koruze namreč v povprečju tudi več kot trikrat višji. Več v Kmečkem glasu.

Izgubljeni boji za slovensko zemljo

 Z vzhičenim vstopom 1. maja 2004 v Evropsko unijo (EU), kar je bil mlade slovenske države dotlej največji cilj, smo v duhu evropske zakonodaje oz. mednarodne pogodbe brez omejitev takoj pristali na prost pretoku blaga, ljudi, kapitala,… in na izenačitev tujcev, da lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah pod enaki pogoji kot naši državljani. A smo s tem sprejeli tudi tedaj nerazumljeno zanko. Če smo se nekaj let po tem  veselili, kako zanimiva da je Slovenija, najbolj Goričko v Prekmurju, za Angleže, ki so množično po smešno nizkih cenah (špekulativno, da se bodo cene teh nepremičnin kmalu dvignile in bodo s tem veliko zaslužili), kupovali zapuščene hiše; sedaj nemočno zmajujemo z glavo. Ne zato, ker se je velika večina Angležev čez nekaj let razočarano vrnila in pustila svoje nepremičnine, ki jih vnovič niti prodati niso uspeli;  pač pa iz povsem drugega razloga. Zelo množični nakupi kmetijskih zemljišč, gozdov, kmetij z gospodarskim poslopjem,… s strani avstrijskih kmetov neposredno ob meji ki smo mu priča zadnjih nekaj let, namreč sploh ni tako nedolžen, kot se to morda zdi na prvi pogled. Več v uvodniku v sredo.

Na odločbe neposrednih plačil 2018 naj bi čakalo samo še okrog 250 kmetijskih gospodarstev

Po podatkih Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (Agencija), ki je zadolžena za izdajo odločb in izplačila za ukrepe skupne kmetijske politike (neposredna plačila in plačila v okviru programa razvoja podeželja), odločb ni dobilo samo za 0,4 % vseh upravičencev (od skupno izdanih 56.500 zahtevkov ali 99,6 % vseh, mora Agencija – tako so nam zatrdili, izdati odločbe le še za okrog 250 zahtevkov).  Dodajajo, da pri tem ni prihajalo do nobenih posebnih zamikov. Doslej odločbe kmetijska gospodarstva v večini niso prijela zaradi specifičnih razlogov, zaradi katerih jim izdaja odločbe še ni mogoča (smrt nosilca kmetijskega gospodarstva, neurejen transakcijski račun, nezaključeni postopki dedovanja,…). »Odločbe v teh primerih Agencija izdaja sproti oz. takoj, ko so odpravljeni posamezni specifični razlogi, ki onemogočajo izdajo odločbe.«   Več v Kmečkem glasu.

Kmetijska politika

pred 2 dnevi
Izzivi in priložnosti multifunkcijskega ...
Med 15. in 17. majem je na Ptuju potekala mednarodna konferenca "Izzivi in priložnosti multifunkcijskega upravljanja ...
(0)
Apr 11, 2019
Je javni interes razvoj kmetijstva in gozdarstva ...
V zadnjih letih naše gozdove pestijo izredni dogodki (žledolom, vetrolomi, podlubniki, snegolomi, prenamnožitev ...
(0)
Mar 27, 2019
Kaj se obeta slovenski pridelavi hrane po 2020?
V sklopu posveta zadružnikov v Portorožu je dr. Aleš Kuhar iz Biotehniške fakultete poudaril, da se je ...
(0)
Mar 12, 2019
Kmetijstvo ni romantika, postal je predvsem posel
Zadnja afera z uvoženim mesom iz Poljske le dokazuje, da na trgu vlada popolni kaos pri nabavi mesa. Ni več važna ...
(0)
Mar 05, 2019
Na 90 ha za Magno smo izgubili kruh in vodo za ...
V Sloveniji smo po osamosvojitvi izgubili 70.000 ha najboljših kmetijksih zemljišč, še 57.000 ha ...
(5)
Feb 27, 2019
Novinarska konferenca ob začetku letošnje ...
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je v lanskem letu za ukrepe kmetijske in ribiške politike ...
(0)
Feb 22, 2019
Lani za tono sladkorne pese v povprečju dobrih 30 ...
Za slovenskimi pridelovalci je drugo leto v setvi sladkorne pese. Zaradi težkih vremenskih pogojev ...
(0)
Feb 18, 2019
Izgubljeni boji za slovensko zemljo
 Z vzhičenim vstopom 1. maja 2004 v Evropsko unijo (EU), kar je bil mlade slovenske države dotlej največji cilj, ...
(0)
Feb 13, 2019
Na odločbe neposrednih plačil 2018 naj bi ...
Po podatkih Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (Agencija), ki je zadolžena za izdajo odločb in ...
(1)
Feb 13, 2019
Končno z roko v roki?
Zadnja dogajanja z afero spornega mesa iz klavnice na Poljskem je le vrh ledene gore opozarjanj rejcev in stroke, da se ...
(0)
Jan 24, 2019
Ukrep Operacija dobrobit živali buri duhove med ...
Številni klici kmetov, novinarska konferenca Sindikata kmetov Slovenije so le nekateri zadnji odzivi nad izvedbo ...
(0)
Jan 24, 2019
Izdaja odločb za neposredna plačila za 2018
Zaradi številnih klicev naših bralcev, da je Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja začela ...
(0)