23:05

Prelomna žetev, ki bo ugodna za obe strani. Bomo znali iz nje iztržiti kaj več?

09:02

Ob skrbi za rodovitna tla tudi lepi pridelki

14:17

Selanska rotunda v besedi

15:13

Zgorelo nekaj hektarjev pšenice med Bogojino in Filovci pri Moravskih Toplicah

13:21

Prosena čokoladna kaša s poletno čežano

KMETIJSKA POLITIKA

Prelomna žetev, ki bo ugodna za obe strani. Bomo znali iz nje iztržiti kaj več?

21.07.2019

preberi več

Izziv slovenske prašičereje

16.07.2019

preberi več

Je bil interventni zakon pripravljen zgolj za »mir v hiši«?

16.07.2019

preberi več

Po dolgih letih dosežen dogovor o odkupni ceni pšenice

4.07.2019

preberi več

Za tono ječmena 135 €, oljno ogrščico 310 €

1.07.2019

preberi več

Prilogi Spodnje Podravje na pot

Čeprav desetletje v kakršnem koli razvoju ne pomeni praktično nič, se je od leta 2010, ko smo na pot pospremili prvo regijsko prilogo z naslovom Spodnje Podravje – mimogrede: to sredo bo pred vami  že četrta, veliko tega spremenilo. Z gotovostjo trdimo, da na boljše. To bi nam priznal tudi marsikateri umni in kreativni kmetovalec s tega območja. K temu je  precej pripomogla tudi iztekajoča se sedemletna finančna perspektiva oziroma programsko obdobje  (2014-2020), ki je bilo (tudi) na področju kmetijske politike zlasti za kmete v ravninskem delu zelo prijazno. Veliko kmetij se je v njej našlo, tudi tisti na vodovarstvenih območjih. Za gričevnate v Slovenskih goricah in zlasti v Halozah, kjer so zaman upali na poseben razvojni zakon, nekoliko manj. A rejci živali na teh območjih  – govedi in prašičev, so lahko s finančnimi spodbudami različnih programov relativno zadovoljni. Tudi ob pomoči kar nekaj razvojnih projektov mali človek iz Haloz ni čisto pozabljen.  A je to dovolj?

Državna kmetijska zemljišča so dobrina in ne pravica največjih zakupnikov

V prilogi Spodnje Podravje, ki bo v Kmečkem glasu izšla v sredo, 3. julija, smo opravili tudi zanimiv in aktualen pogovor z direktorjem KGZ Ptuj Andrejem Reberniškom. Med drugim smo ga pobarali tudi okrog načrtovanih sprememb  trenutne zemljiške politike, ki mebu, da se na področju zakupa državne zemlje morajo zgoditi korenite spremembe, saj družinske kmetije dodatno zemljo za širitev in krepitev svojih dejavnosti nujno potrebujejo, zakupniki največjih in najbolj kakovostnih zemljišč pa so tudi na Ptujskem kmetijske gospodarske družbe.   »Moje stališče je jasno. Državna zemljišča so dobrina in ne pravica posameznika, s katero bi država morala imeti določen vpliv, kdo jih upravlja. Danes je pod vprašanjem veliko malih in srednje velikih kmetij, ali bodo nadaljevali s kmetovanjem ali bodo kmetovanje opustili. Minili so časi, ko so mladi ostali na kmetiji in istočasno bili še zaposleni. Mladi imajo interes za kmetovanje, če jim ta zagotavlja normalno zaposlitev na kmetiji s primernim obsegom proizvodnje, ki zagotavlja normalen dohodek za preživetje. Ne razumem bojazni velikih podjetij, da bo v primeru prenosa zemljišča na kmetije samooskrba padla. Moja bojazen gre v obratno smer,« je med drugim dejal Rebernišek o tej temi.   Obširno, kot že rečeno, pa v prilogi.      

Dva razpisa ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu RS objavilo javni razpis za operacijo naložbe v ureditev gozdne infrastrukture iz Programa razvoja podeželja 2014–2020 za leto 2019. Za ta namen je razpisanih 2,5 milijona evrov nepovratnih sredstev. Cilj javnega razpisa je povečanje odprtosti gozdov s gozdnimi prometnicami, zmanjšanje stroškov spravila lesa ter s tem omogočiti učinkovitejše trajnostno gospodarjenje z gozdovi. Upravičenci bodo lahko vlogo v elektronski sistem vložili od 24. junija 2019 do vključno 24. septembra 2019, do 24. ure. Za škodo zaradi požara ali strele ter ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo skupno 115 tisoč evrov Kmetijsko ministrstvo je v Uradnem listu RS objavilo tudi dva javna razpisa, in sicer: za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2019 (okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev do 15 tisoč evrov) in za Ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2019 (okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 100 tisoč evrov).

Za prašičje meso Izbrana kakovost Slovenija ali (samo) Izbrana kakovost

Potem, ko Evropska komisija ni potrdila oziroma notificirali vsebino nacionalne sheme Izbrana kakovost (IK) Slovenija za prašičje meso – tam namreč ne priznavajo med rejci z zaključenimi rejami in našimi mesnopredelovalnimi obrati dogovorjeni in v shemo zapisani kompromis o 8-letnem prehodnem obdobju, po preteku katerega bi IK Slovenija veljala samo za doma rojene, rejene, zaklane in razsekane prašiče oziroma bi v tem času lahko ta znak nosili tudi v tujini rojeni oziroma »samo« v Sloveniji spitani, zaklani in razsekani prašiči, se je uvedba prvotno zamišljene sheme pri nas znašla v slepi ulici. Bruselj namreč pravi, da se lahko nacionalna shema IK Slovenija za svinjino uporablja samo za svinjino od rojenega pujska naprej ali pa samo shema IK (brez dodatka Slovenija) od rejenega naprej. Glede na zelo nizek stalež doma rojenih pujskov (od 100 tisoč, kot pravijo v GIZ Mesne industrije Slovenije do 125 tisoč, kot trdijo v Slovenski zvezi prašičerejcev (SZP)), v GIZ v prvi fazi vztrajajo v  shemi Izbrana kakovost (IK). Ko bi se razmere v domačih rejah izboljšale, pa bi se lahko naziv sheme spremenil. To pa med deležniki odpira razhajanja in pomisleke, da se to potem itak nikoli ne bo nikoli zgodilo, naši potrošniki pa da bodo dolgoročno zavedeni.  Več v Kmečkem glasu.  

Kmetijska politika

pred 7 urami
Prelomna žetev, ki bo ugodna za obe strani. Bomo ...
Čeprav smo že krepko sredi zadnje, tretje dekade v juliju in na vrhuncu poletja, se žetev kot najpomembnejše ...
(0)
pred 6 dnevi
Izziv slovenske prašičereje
Slovenska prašičereja v luči novega programskega obdobja SKPV razpravi o kmetijski politiki za novo programsko ...
(0)
pred 6 dnevi
Je bil interventni zakon pripravljen zgolj za ...
Ob uveljavitvi Zakona o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave sta prejšnji teden ...
(0)
Jul 04, 2019
Po dolgih letih dosežen dogovor o odkupni ceni ...
 Na današnji pogajanjih deležnikov v žitni verigi o odkupni  ceni zlatega zrnja ob letošnji ...
(1)
Jul 01, 2019
Za tono ječmena 135 €, oljno ogrščico 310 €
Znani sta prvi dve odkupni ceni za pridelka letošnje žetve, cena za pšenico pa naj bi bila znana po ...
(1)
Jun 30, 2019
Prilogi Spodnje Podravje na pot
Čeprav desetletje v kakršnem koli razvoju ne pomeni praktično nič, se je od leta 2010, ko smo na pot ...
(1)
Jun 28, 2019
Državna kmetijska zemljišča so dobrina in ne ...
V prilogi Spodnje Podravje, ki bo v Kmečkem glasu izšla v sredo, 3. julija, smo opravili tudi zanimiv in ...
(2)
Jun 13, 2019
Dva razpisa ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo ...
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu RS objavilo javni razpis za operacijo naložbe v ...
(0)
Jun 07, 2019
Za prašičje meso Izbrana kakovost Slovenija ali ...
Potem, ko Evropska komisija ni potrdila oziroma notificirali vsebino nacionalne sheme Izbrana kakovost (IK) Slovenija za ...
(0)
Jun 04, 2019
Mokrota povzroča velike težave
Velike količine padavin v maju so močno nasičile tla z vodo, ki zastaja na površini njiv, travnikov ter ...
(0)
May 17, 2019
Izzivi in priložnosti multifunkcijskega ...
Med 15. in 17. majem je na Ptuju potekala mednarodna konferenca "Izzivi in priložnosti multifunkcijskega upravljanja ...
(0)
May 17, 2019
Umrl je dr. Alojz Slavič
 Včeraj zjutraj je v 79-letu  nepričakovano preminil prekmurski akademik dr. Alojz Slavč iz Radencev. Bil ...
(0)