21:05

Bogračšef ekipi OOZ Murska Sobota

22:18

8. KOS do nedelje

22:02

Sveta Ana s prenovljenim in razširjenim oskrbnim centrom KZ Lenart

14:32

Slamnikarski sejem

13:16

Recepti iz domače kuhinje

KMETIJSKA ZEMLJIŠČA

Škode ne smejo ogrožati ekonomske varnosti kmetov

15.05.2018

preberi več

Dan špargljev in špargljevih jedi

12.05.2018

preberi več

Divji ples narave se je (že) začel

6.05.2018

preberi več

Prvemu slovenskemu čebelarju medalja za zasluge

1.05.2018

preberi več

Posebne pomoči za odpravo decembrskega vetroloma ne bo

25.04.2018

preberi več

Lani v kmetijstvu za dobrih 112 milijonov evrov škode

Ker je kmetijstvo kot primarna gospodarska panoga najbolj občutljivi sektor na vplive podnebnih sprememb oz. ker ekstremne vremenske razmere (pozeba, toča, suša,…) najbolj vplivajo na količino in kakovost pridelkov, so z namenom izboljšanja upravljanja s tveganji pred kmetijsko stroko veliki izzivi. Zlasti, kako omenjeno doseči z inovativnimi pristopi, pa tudi kako poseči po že uveljavljenih in znanih metodah. Med slednje sodijo tudi zavarovanja v kmetijstvu. Lansko leto je bilo kar zadeva skupno škodo v kmetijstvu eno najbolj neugodnih doslej, saj je le-ta znašala nekaj več kot 112 milijonov evrov. Zaradi pozebe je bila škoda ocenjena na 46,8 milijonov evrov (leta 2016 kot prvo leto katastrofalne pozebe 44,3 milijona evrov). Na vrednostno še višjo škodo je bila lani ocenjena škoda po suši, na 65,3 milijona evrov. V tem tisočletju oz. od leta 2000 je bilo kar 11 let, ko so v kmetijski pridelavi pustošile naravne nesreče. Daleč vremensko najmanj ugodno je bilo leto 2003, ko so pustošili suša, neurja s točo, pozeba in hrušev ožig. Tedaj je bila škoda ocenjena na 130,6 milijona evrov, odobrena državna pomoč pa je tedaj znašala 37,5 milijona evrov.

Zdesetkana pridelava poljščin v letu 2017

Slovenski kmetovalci so lani pridelali za 14 % manj žit za zrnje, za 7 % manj stročnic in za 9 % manj krompirja kot v letu 2016. V intenzivnih sadovnjakih so pridelali za skoraj 60 % manj sadja in v vinogradih za 6 % manj grozdja. Poglavitni razlog za to so bile neugodne vremenske razmere. Najbolj zaradi spomladanske zmrzali, suše, ki se je začela že zgodaj spomladi, poletnih vročinskih udarov, vetrolova in toče.

700 tisoč evrov za odpravo zaraščanja

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je konec marca v Uradnem listu objavilo 2. javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih, s katerim je razpisalo 700.000 evrov nepovratnih sredstev. Objavljeni javni razpis omogoča pridobitev nepovratnih sredstev proračuna Republike Slovenije (RS), in sicer za odpravljanje zaraščanja na zemljiščih, ki so v prostorskem načrtu lokalne skupnosti po namenski rabi opredeljena kot kmetijska zemljišča in so bila v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, glede na evidenco dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč na dan 18. junija 2011 opredeljena z vrsto dejanske rabe 1410 – kmetijsko zemljišče v zaraščanju, ter zaraščanje še ni bilo odpravljeno. Do podpore so upravičena tudi zemljišča, ki so sedaj opredeljena z vrsto dejanske rabe 2000 – gozd. V tem primeru je treba vlogi priložiti dovoljenje za krčitev gozda. Zemljišč, ki izpolnjujejo pogoje po tem razpisu je cca 13.000 ha. Upravičenec do podpore je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je lastnik ali zakupnik kmetijskega zemljišča v zaraščanju. Finančna pomoč se izplača kot enkratni pavšalni znesek 3.000,00 EUR/ha kmetijskega zemljišča v zaraščanju, oziroma sorazmerno površini, na kateri je bil odpravljeno zaraščanje. Najmanjša površina, za katero se dodeli pomoč, je 0,3 ha, ki je lahko seštevek večjega števila manjših površin, pri čemer posamezna zaraščena površina, na kateri se odpravlja zaraščanje, ne sme biti manjša od 0,1 ha. Ker gre za državno pomoč, je treba pri tem upoštevati določbe o dodeljevanju pomoči po de minimis v kmetijskem sektorju, ki ne sme preseči 15.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo v kateremkoli obdobju treh proračunskih let. Vložitev vlog poteka od 16. 4. 2018 od 9.00 ure do zaprtja javnega razpisa.

Velikonočno voščilo

Cenjene obiskovalke in spoštovani obiskovalci mojih spletnih strani! Vesele in prijetne velikonočne praznike z obilo notranjega miru ter drobnih osebnih radosti želim.

Kmetijska zemljišča

May 15, 2018
Škode ne smejo ogrožati ekonomske varnosti ...
Na pobudo Društva lastnikov gozdov Sopota – Laško je bil konec aprila sestanek, ki se ga je ...
(0)
May 12, 2018
Dan špargljev in špargljevih jedi
Dolga vas pri Lendavi je bila danes popoldan v znamenju tradicionalnega dogodka - kulinarične prireditve na temo ...
(0)
May 06, 2018
Divji ples narave se je (že) začel
Priznati je treba, da je od vseh nevolj vajene kmete neurje, ki je pustošilo konec minulega tedna na severovzhodu ...
(1)
May 01, 2018
Prvemu slovenskemu čebelarju medalja za zasluge
 Včeraj, 30. aprila je Borut Pahor, predsednik države, v Predsedniški palači podelil več državnih ...
(0)
Apr 25, 2018
Posebne pomoči za odpravo decembrskega vetroloma ...
Kar nekaj bralcev nas je klicalo na to temo. Kot so nam sporočili iz kmetijskega ministrstva, za odpravo posledic ...
(0)
Apr 15, 2018
Lani v kmetijstvu za dobrih 112 milijonov evrov ...
Ker je kmetijstvo kot primarna gospodarska panoga najbolj občutljivi sektor na vplive podnebnih sprememb oz. ker ...
(0)
Apr 09, 2018
Zdesetkana pridelava poljščin v letu 2017
Slovenski kmetovalci so lani pridelali za 14 % manj žit za zrnje, za 7 % manj stročnic in za 9 % manj krompirja kot v ...
(0)
Apr 03, 2018
700 tisoč evrov za odpravo zaraščanja
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je konec marca v Uradnem listu objavilo 2. javni razpis za ukrep ...
(0)
Mar 31, 2018
Velikonočno voščilo
Cenjene obiskovalke in spoštovani obiskovalci mojih spletnih strani!Vesele in prijetne velikonočne praznike ...
(1)
Mar 15, 2018
Projekt lokacijske izboljšave ...
 Geodetska uprava RS (GURS) obvešča, da bo po 20.  marcu do junija letos na območju JV Slovenije ...
(0)
Mar 06, 2018
Multinacionalke - novodobne lastnice zemljišč
Vedno več multinacionalk kupuje ter najema velike površine kmetijskih zemljišč v državah v razvoju. Tam ...
(1)
Feb 27, 2018
Kmetijstvo v obmejnem Pomurju ter v županijah ...
V organizaciji občine Dobrovnik je danes v kulturnem domu v Dobrovniku potekala I. mednarodna konferenca o kmetijstvu v ...
(0)