23:05

Prelomna žetev, ki bo ugodna za obe strani. Bomo znali iz nje iztržiti kaj več?

09:02

Ob skrbi za rodovitna tla tudi lepi pridelki

14:17

Selanska rotunda v besedi

15:13

Zgorelo nekaj hektarjev pšenice med Bogojino in Filovci pri Moravskih Toplicah

13:21

Prosena čokoladna kaša s poletno čežano

KMETIJSKA ZEMLJIŠČA

Prelomna žetev, ki bo ugodna za obe strani. Bomo znali iz nje iztržiti kaj več?

21.07.2019

preberi več

Žetev na Radgonskem se šele prav začenja

16.07.2019

preberi več

Škoda po toči v Podravju: V kmetijstvu prizadetih več kot tri tisoč hektarjev

13.07.2019

preberi več

Severovzhodu kar se toče tiče doslej prizanešeno

6.07.2019

preberi več

Domač kruh boljši od tujega

5.07.2019

preberi več

Prilogi Spodnje Podravje na pot

Čeprav desetletje v kakršnem koli razvoju ne pomeni praktično nič, se je od leta 2010, ko smo na pot pospremili prvo regijsko prilogo z naslovom Spodnje Podravje – mimogrede: to sredo bo pred vami  že četrta, veliko tega spremenilo. Z gotovostjo trdimo, da na boljše. To bi nam priznal tudi marsikateri umni in kreativni kmetovalec s tega območja. K temu je  precej pripomogla tudi iztekajoča se sedemletna finančna perspektiva oziroma programsko obdobje  (2014-2020), ki je bilo (tudi) na področju kmetijske politike zlasti za kmete v ravninskem delu zelo prijazno. Veliko kmetij se je v njej našlo, tudi tisti na vodovarstvenih območjih. Za gričevnate v Slovenskih goricah in zlasti v Halozah, kjer so zaman upali na poseben razvojni zakon, nekoliko manj. A rejci živali na teh območjih  – govedi in prašičev, so lahko s finančnimi spodbudami različnih programov relativno zadovoljni. Tudi ob pomoči kar nekaj razvojnih projektov mali človek iz Haloz ni čisto pozabljen.  A je to dovolj?

Državna kmetijska zemljišča so dobrina in ne pravica največjih zakupnikov

V prilogi Spodnje Podravje, ki bo v Kmečkem glasu izšla v sredo, 3. julija, smo opravili tudi zanimiv in aktualen pogovor z direktorjem KGZ Ptuj Andrejem Reberniškom. Med drugim smo ga pobarali tudi okrog načrtovanih sprememb  trenutne zemljiške politike, ki mebu, da se na področju zakupa državne zemlje morajo zgoditi korenite spremembe, saj družinske kmetije dodatno zemljo za širitev in krepitev svojih dejavnosti nujno potrebujejo, zakupniki največjih in najbolj kakovostnih zemljišč pa so tudi na Ptujskem kmetijske gospodarske družbe.   »Moje stališče je jasno. Državna zemljišča so dobrina in ne pravica posameznika, s katero bi država morala imeti določen vpliv, kdo jih upravlja. Danes je pod vprašanjem veliko malih in srednje velikih kmetij, ali bodo nadaljevali s kmetovanjem ali bodo kmetovanje opustili. Minili so časi, ko so mladi ostali na kmetiji in istočasno bili še zaposleni. Mladi imajo interes za kmetovanje, če jim ta zagotavlja normalno zaposlitev na kmetiji s primernim obsegom proizvodnje, ki zagotavlja normalen dohodek za preživetje. Ne razumem bojazni velikih podjetij, da bo v primeru prenosa zemljišča na kmetije samooskrba padla. Moja bojazen gre v obratno smer,« je med drugim dejal Rebernišek o tej temi.   Obširno, kot že rečeno, pa v prilogi.      

Kako do zasebnih namakalnih sistemov?

  Poletna vročina nas spodbudi tudi, da začnemo razmišljati o nujnosti namakanja v kmetijstvu in zalivanju sploh. Žal je to daleč prepozno, saj bi o tem kazalo dati poudarek veliko prej, preden vročinsko in sušno obdobje nastopi. O malin oziroma zasebnih namakalnih sistemih, kako se v skladu z zakonodajo lotiti njihove gradnje, kako jih projektirati, kako priti do vodnih virov zanje in še najpomembnejše - potrebnih soglasij s strani pristojnih ministrstev, in še o marsičem, v strokovnem nasvetu razglablja Marko Černe, na KGZS-Zavod Ptuj specialist za namakanje.  Obširno o tem in še marsičem drugem v posebni prilogi Spodnje Podravje, ki izide prihodnjo sredo, 3. julija. Takole je zaključil svoj zanimiv prispevek: »Ne nazadnje je v zvezi z namakanjem potrebno poudariti, da je le-to pomemben prispevek k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje, ki so tudi del programskih usmeritev SKP po letu 2020. Ker je ključni dokument za prijavo na bodoče razpise kmetijske politike pravnomočna Odločba o uvedbi namakanja, ki jo izda MKGP, je potrebno zaradi vseh potrebnih upravnih postopkov začeti z njimi čim prej, da bo vsak posameznik, ki želi uvesti namakanje, pravočasno pripravljen za prijavo na želen razpis.«

Mokrota povzroča velike težave

Velike količine padavin v maju so močno nasičile tla z vodo, ki zastaja na površini njiv, travnikov ter "duši" kmetijske posevke. Še do osušitve bo ovirana nadaljnja agrotehnika poljščin, kot je okopavanje, osipavanje, dognojevanje, marsikje je zaostala setev koruze, oljnih buč, soje ter izvajanje varstva posevkov pred boleznimi, škodljivci in pleveli. Posevki žit so polegli, zato bo slaba kakovost žit, otežena žetev ter manjši pridelki. Travnike je marsikje nemogoče kositi, trava je ostarela, kvaliteta sena in silaže bosta zaradi tega slabše kakovosti. Težave so v sadjarstvu in še večje v zelenjadarstvu. Več preberite v Kmečkem glasu

Kmetijska zemljišča

pred 7 urami
Prelomna žetev, ki bo ugodna za obe strani. Bomo ...
Čeprav smo že krepko sredi zadnje, tretje dekade v juliju in na vrhuncu poletja, se žetev kot najpomembnejše ...
(0)
pred 6 dnevi
Žetev na Radgonskem se šele prav začenja
Kot je danes poudaril direktor Kmetijske zadruge (KZ) Radgpma Danilo Rihtarič, se je žetev pšenice na območju ...
(0)
Jul 13, 2019
Škoda po toči v Podravju: V kmetijstvu ...
Še nekaj dni pred močnim viharjem z dežjem in točo, ki je v širokem pasu  ob reki Dravi divjalo ...
(0)
Jul 06, 2019
Severovzhodu kar se toče tiče doslej ...
Čeprav glede pogostosti neviht s hudimi nalivi in točo letošnje poletje ni izvzeto niti območje severovzhodne ...
(0)
Jul 05, 2019
Domač kruh boljši od tujega
Primož Kosmina je še eden redkih kraških kmetov z mešano kmetijo, na kateri ima dojilje, ...
(0)
Jun 30, 2019
Prilogi Spodnje Podravje na pot
Čeprav desetletje v kakršnem koli razvoju ne pomeni praktično nič, se je od leta 2010, ko smo na pot ...
(1)
Jun 28, 2019
Državna kmetijska zemljišča so dobrina in ne ...
V prilogi Spodnje Podravje, ki bo v Kmečkem glasu izšla v sredo, 3. julija, smo opravili tudi zanimiv in ...
(2)
Jun 24, 2019
Kako do zasebnih namakalnih sistemov?
 Poletna vročina nas spodbudi tudi, da začnemo razmišljati o nujnosti namakanja v kmetijstvu in zalivanju ...
(0)
Jun 04, 2019
Mokrota povzroča velike težave
Velike količine padavin v maju so močno nasičile tla z vodo, ki zastaja na površini njiv, travnikov ter ...
(0)
Jun 03, 2019
Zelena masa z njiv Panvite za bioplinarne
Kar nekaj ljudi nas je poklicalo in se zgražalo ob sicer utečeni praksi Panvitine odvisne družbe Kmetijstvo, ki je ...
(0)
Jun 02, 2019
Ptuj: zemljo mladim
Tudi zadnja javna razprava, pravzaprav v obliki novinarske konference predstavitev pogledov na Osnutek zakona o ...
(0)
May 30, 2019
Dobre prakse popotnica KOPOP ukrepom
Ohranjanje biotske raznovrstnosti v kmetijski kulturni krajini, ki jo na eni strani ogroža intenzivno kmetovanje, na ...
(0)