13:57

Priprave na prve setve na vrtu

11:15

V sredogorju je še zima

14:56

Čokoladne rezine brez moke

14:10

Oreh, leska, mandelj, kostanj - kako gojiti zdrave lupinarje na vrtu in v nasadu

09:54

13. licitacija vrednejših gozdnih lesnih sortimentov

MLADI IN PODEŽELJE

Na odločbe neposrednih plačil 2018 naj bi čakalo samo še okrog 250 kmetijskih gospodarstev

13.02.2019

preberi več

Priloga Biotehniške šole

12.02.2019

preberi več

Prešeren v Tešanovcih je bil zopet prešeren

8.02.2019

preberi več

Po državnem ocenjevanju: Jemo vse boljše pekovske izdelke

28.01.2019

preberi več

KGZ Murska Sobota: Zimska izobraževanja za kmetovalce

23.01.2019

preberi več

Janko Petrovič, direktor MZ Ptuj: »Razlogov za pretirano veselje dolgoročno ni!«

Pogovarjali smo se z direktorjem Mlekarske zadruge (MZ) Ptuj, ki je z lanskimi 63,5 milijona litrov odkupljenega mleka največji zadružni odkupovalec v Sloveniji. Vsem deležnikom v mlečni verigi -  tako kmetom, usmerjenim v prirejo mleka, organizatorjem odkupa, mlekarnam in ne nazadnje tudi državi, nalil čistega vina. Kot glavni razlog, zakaj se je prireja mleka v drugi polovici leta povsod po državi – tudi pri njih, občutno zmanjšala, pravi, da je delno to »… posledica sicer obilnega pridelka osnovne krme,  ki pa je žal precej slabe kakovosti, delno pa je posledica zelo slabih cen svežega mleka na slovenskem trgu, ki so sredi leta vplivale na zmanjšanje vlaganj v prirejo, kakor tudi v povečan trend opuščaja prireje pri manjših. pa tudi nekaterih srednjih kmetijah. Predvsem glede povprečnih cen mleka je potrebno poudariti, da Slovenija precej zaostaja za ostalimi evropskimi državami in je pretežno na repu med državami EU, kar je zelo slaba vzpodbuda za nova vlaganja v panogi in za odločanje o nadaljnji prireji, njenem povečanju ali opuščanju.« Več v intervjuju v sredini številki Kmečkega glasa.      

Skupna novembrska vrednost odkupa kmetijskih pridelkov na medletni ravni nižja skoraj za četrtino

Vrednost v novembru 2018 odkupljenih kmetijskih pridelkov je bila po podatkih državne statistike za skoraj 7 % nižja kot v oktobru 2018 in kar za skoraj 24 % nižja kot v novembru 2017. Poleg nižjih povprečnih cen so na to v treh skupinah – poljedelstvo, sadjarstvo in vinogradništvo ter živinoreja, vplivali tudi manjši količinski odkupi. V skupini poljedelstvo negativnih odstopanj ni bilo. Nasprotno: letošnja novembrska vrednost je namreč bila za skoraj 9 % višja od v enakem obdobju lani. V veliki meri tudi na  račun večjih količin. Vrednost odkupljenih žit pa je bila za 19 % nižja kot v novembru 2017 (deloma zaradi manjše količine odkupljene pšenice, deloma zaradi nižje povprečne cene koruze v zrnju). Najbolj pa je na negativni trend vplivala vrednost odkupljenega grozdja za predelavo (skupina sadjarstvo in vinogradništvo), ki je bila letos v primerjavi  z lani nižja za 18 %. »Nižja je bila predvsem zaradi nižje vrednosti odkupljenega grozdja za predelavo (ta pa je bila nižja deloma zaradi manjše količine, deloma zaradi nižje povprečne cene odkupljenega grozdja),« sporočajo iz Statističnega urada Republike Slovenije.  Vrednost odkupljenega sadja iz te skupine je bila zaradi večje količine odkupljenega sadja (predvsem jabolk) občutno višja kot v novembru prejšnjega leta, nižja pa je bila vrednost odkupljenih alkoholnih pijač in sadik. Več kot 6-odstotno znižanje na medletni ravni beležijo tudi v skupini živinoreja: za 7 % je bila nižja vrednost pri odkupu mleka in za 12 % pri odkupu živine.

Letos na sejmišču Pomurskega sejma trije sejmi

Minulo leto si je šest sejmov  s skupaj 2.330 razstavljavci iz 32 držav v štirih terminih na sejmišču Pomurskega sema v Gornji Radgoni ogledalo skoraj 160 tisoč obiskovalcev. Gornjeradgonski sejmarji imajo tudi zaradi bienalnih sejmov, ki jih letos ne bo, in so v dveh  terminih na sporedu le trije sejmi, smele načrte. Letos se bodo na sejmišču v Gornji Radgoni razstavljavcem in obiskovalcem sejemska vrata odprla 12. aprila, ko bosta do 14. tistega meseca potekala dva sejma – lovstva in ribištva ter aktivnosti in oddiha v naravi. Tudi letos bo njihov osrednji in najpomembnejši sejemski dogodek 57. mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA, ki bo na sporedu med 24. in 29. avgustom.   Več v tiskani in elektronski izdaji Kmečkega glasa.

Natura 2000, cokla za (ne)vzdrževanje vodotokov tudi v Spodnjem Podravju?

Tudi na tradicionalnem letnem srečanju z direktorji zadrug in župani občin ali njihovih predstavnikov, ki ga KGZ Ptuj za območje svojega delovanja vsakič organizira v začetku leta, se niso mogli izogniti najbolj pereči problematiki – vzdrževanja vodotokov, zlasti stare struge reke Drave. Kot je na današnjem dobro obiskanem srečanju izpostavil direktor zavoda Andrej Rebernišek, upravljanje z vodotoki zahteva celovito in trajnostno obravnavo vseh njenih deležnikov – od upravlavcev v vodotoki oziroma vodami, kmeti, ki s vse pogostejšim poplavljanjem kmetijskih zemljišč in posledično erozijo tal in uničevanjem poljščin nosijo največje breme,  ter okoljevarstveniki. Natura 2000, kamor so uvrščena tudi širša območja porečja reke Drave in drugih vodotokov, zlasti prvima dvema prinaša več škode kot koristi. Nihče namreč ni pričakoval, da bodo z vzdrževanjem zaraslih in zlasti struga stare reke Drave tudi prepolne gramoza in proda, poslej tako velike težave. Je pa tudi  res, da za to niti ni dovolj denarja oziroma bi ga za ureditev iz leta v leto slabših razmer na terenu potrebovali vedno več . Če se problematike odgovorni – Milan Unuk, predsednik Sveta OE KZG Ptuj v najkrajšem času obljublja sestanek v razširjeni sestavi vseh vpletenih, ne bodo lotili kot reševanje akutnega problema, denarja niti za sanacijo škode ne bo dovolj, kaj šele za preventivne ukrepe.   Več v Kmečkem glasu v sredo.

Mladi in podeželje

Feb 13, 2019
Na odločbe neposrednih plačil 2018 naj bi ...
Po podatkih Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (Agencija), ki je zadolžena za izdajo odločb in ...
(1)
Feb 12, 2019
Priloga Biotehniške šole
Ta konec tedna bodo izobraževalne ustanove in dijaški domovi po vsej Sloveniji odprli svoja vrata bodočim ...
(0)
Feb 08, 2019
Prešeren v Tešanovcih je bil zopet prešeren
Današnji 16. Prešernov pohod je v Tešanovce pri Moravskih Toplicah v duhu tradicije zadnjih let ...
(0)
Jan 28, 2019
Po državnem ocenjevanju: Jemo vse boljše ...
Potrditev, da kruh ne naredi mora, temveč roka, so tudi rezultati nedavnega tradicionalnega ocenjevanje kruhov, peciva, ...
(1)
Jan 23, 2019
KGZ Murska Sobota: Zimska izobraževanja za ...
Med številnimi izobraževanji in strokovnimi predavanji tačas Kmetijsko gozdarski zavod (Zavod) Murska Sobota ...
(0)
Jan 20, 2019
Janko Petrovič, direktor MZ Ptuj: »Razlogov za ...
Pogovarjali smo se z direktorjem Mlekarske zadruge (MZ) Ptuj, ki je z lanskimi 63,5 milijona litrov odkupljenega mleka ...
(0)
Jan 19, 2019
Skupna novembrska vrednost odkupa kmetijskih ...
Vrednost v novembru 2018 odkupljenih kmetijskih pridelkov je bila po podatkih državne statistike za skoraj 7 % nižja ...
(0)
Jan 18, 2019
Letos na sejmišču Pomurskega sejma trije sejmi
Minulo leto si je šest sejmov  s skupaj 2.330 razstavljavci iz 32 držav v štirih terminih na ...
(0)
Jan 17, 2019
Natura 2000, cokla za (ne)vzdrževanje vodotokov ...
Tudi na tradicionalnem letnem srečanju z direktorji zadrug in župani občin ali njihovih predstavnikov, ki ga KGZ Ptuj ...
(0)
Jan 15, 2019
Umetnine Marjete Šteharnik
»Vse, kar delam, delam za dušo in z veseljem,« z nasmehom pripoveduje mlada kmetica leta 2018 Marjeta ...
(0)
Jan 14, 2019
Vlada zavrnila pobudo trgovcev o ustavni presoji ...
S prvim delovnim dnem letošnjega leta so začela veljati določila novele zakona o kmetijstvu, ki se ...
(0)
Jan 14, 2019
ZSPM vabi na izmenjavo na Finsko, v Estonijo ali ...
Lani je Zveza slovenske podeželske mladine postala partnerica s Švico, Estonijo in Finsko pri projektu ...
(0)