Na Dnevu odprtih vrat Selekcijsko-poskusnega centra Semenarne Ljubljana na Ptuju je potekal tudi posvet, ki ga je vodila Anita Jakuš z Zadružne zveze Slovenije. Namen posveta je bil poudariti pomen avtohtonih in udomačenih sort za lokalno pridelavo. 

Na fotografiji z leve: Anita Jakuš, Darko Vernik, prof. dr. Darja Kocjan Ačko in Slavko Leben.

Več preberite v 28. številki Kmečkega glasa, ki izide 12. julija 2017.

Poglejte tudi kratek video utrinek z okrogle mize med pogovorom Anite Jakuš in prof. dr. Darje Kocjan Ačko.