Čeprav z obračanjem oziroma oranjem zemlje, gnojenjem z rudninskimi gnojili, namakanjem in uporabo sredstev za varstvo rastlin ustvarjamo razmere za boljšo rast poljščin in pridelamo več hrane, pa žal z vsemi navedenimi ukrepi škodujemo živim bitjem v zemlji, ker uničujemo splet hrane v zemlji.

Zaradi sodobnih postopkov kmetovanja je tako življenja v prsti vse manj (spleta hrane), njena sposobnost zadrževanja padavinske vode je vse manjša (manj humusa, zahteve po namakanju) in njena samočistilna moč za preskrbo s pitno vodo bo slej kot prej izničena. Zemljišča s takimi lastnostmi imenujejo degradirana.