Številni obiskovalci so lahko v petek uživali na razstavnem prostoru Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj, kjer je potekalo ocenjevanje prvesnic in krav lisaste in črno-bele pasme. Kar sedemdeset živali se je sprehodilo po ringu in mladi rejci so s ponosom vodili urejene živali, ki sta jih ocenjevala avstrijska strokovnjaka. Njuna komentarja sta bila, da so živali zelo kakovostne, povečini z ravno hrbtno linijo, s korektno stojo nog in hojo ter v dobri pripetosti in obliki vimena s pravilno postavitvijo seskov.

Šampionki razstave sta postali: v kategoriji krav lisaste pasme Shakira rejca Marijana Držečnika iz Zg. Orlice, Ribnica na Pohorju, v kategoriji krav črno-bele pasme pa Buba, last rejca Ivana Hrge iz Dragovičev pri Juršincih.

Takšna prireditev je odraz odličnega dela selekcijske službe in rejcev v Podravju. Zato ne moremo mimo dejstva, da imamo pri nas premalo razstav in ocenjevanj goveje živine. Tudi državnem nivoju bi lahko vsako leto organizirali tovrstne prireditve vseh pasem govedi in mnenje številnih je, da se v Sloveniji pozablja na govedorejo kot vodilno kmetijsko dejavnost.

Poglejte tudi video prispevek RAZSTAVA ŽIVINE ob 65-letnici KGZ Ptuj