Tako zaradi kakovostnega in cenovnega zornega kota, kakor tudi vremenskih pridelovalnih pogojev in med samo žetvijo, je domača pridelava krušnih žit na veliki preizkušnji. Tega se kmetje in drugi pridelovalci zlatega zrnja ter zadruge in drugi odkupovalci še kako dobro zavedajo; vprašanje pa je, če tudi drugi deležniki v tako opevani žitni verigi: slovenski mlinarji in peki. Ti naj bi bili večinski porabniki slovenskih krušnih žit.

Pogajanja o letošnji odkupni ceni, ki so že tradicionalno prve dni žetve kot sklepno dejanje letnih srečanj žitne verige (do takrat so se njeni člani letos sestali le dvakrat) potekale v Mlinopeku v Murski Soboti, so se – tako kot že nekaj zadnjih let, klavrno končala. Zato ne presenečajo izjave predstavnikov pridelovalcev oz. Komisije za odkup in prodajo (slovenske) pšenice (Komisija), ki so prepričani, da je žitna veriga že leta zgolj mrtva črka na papirju.