Za letošnji maj in junij je bilo značilno razmeroma hladno in deževno, pa tudi nepredvidljivo vreme, ki je zelo oteževalo pripravo sena. Zaradi tega se je tudi na kmetijah, ki travnike za sušenje sena običajno pokosijo v sredini maja, priprava sena zavlekla globoko v junij. Tudi v juniju je sušenje sena pogosto zmotilo deževanje. Na kmetijah, ki se trudijo pridelati kakovostno seno, so košnjo opravili vsaj za en mesec kasneje kot običajno. 

Kakšna je torej kakovost letošnjega sena in za koliko manjša bo prireja mleka tudi na vzornih kmetija, pa piše med strokovnimi nasveti v Kmečkem glasu (8. avgust 2018).