Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je v sodelovanju s Kmetijsko gozdarskim zavodom Murska Sobota in Društvom za gospodarjenje na travinju Slovenije organizirala izobraževanje Voluminozna krma na njivah. Po pozdravu direktorja zavoda Murska Sobota Franca Režonje in predsednika društva dr. Branka Lukača je dr. Stanko Kapun iz KGZS Zavoda Murska Sobota predstavil pridelovanje voluminozne krme na njivah.

 Dr. Stanko Kapun je dejal, da se pridelava krme zmanjšuje, predvsem na račun zmanjševanja staleža govedi. Na govedorejskih kmetijah intenzivno pridelujejo voluminozno krmo na njivah, medtem pa je pridelava krme na travinjah postala manj pomembna. Po podatkih Statističnega urada RS vidimo, da se je površina posejanih z deteljami in lucerno zelo povečala, kar je po mnenju dr. Kapuna pozitivno. Veliko teh površin je v okviru podukrepa PEP (Površine z ekološkim pomenom), da lahko kmetje kandidirajo za sredstva v okviru Programa razvoja podeželja. Iz stališča ohranjanja rodovitnosti tal je to pozitiven ukrep, a te površine niso namenjene pridelavi hrane.

Več o pridelavi lucerne v prihodnji številki Kmečkega glasa.