V vinogradniško vinarski dejavnosti se velikokrat pojavi vprašanje, ali je mogoče uspeti iz nič in ustvariti dovolj dohodka za rast samo z zaslužkom iz te dejavnosti. Največkrat je odgovor nikalen, obstaja pa tudi nekaj uspešnih izjem. Na novo postavljena klet podjetja Verus Vinogradi v Ormožu po prvem desetletju samostojne vinarske poti treh  sodelavce potrjuje, da je uspeh mogoč, če se »sestavijo" prave okoliščine. Več v  Martinovi prilogi 45. številke Kmečkega glasa.