Nova usmeritev skupne evropske kmetijske politike (SKP) ni samo razdeljevanje finančnih sredstev skozi ukrepe, ampak premik k vzpostavitvi trdnega sistema znanja na področju kmetijstva v povezavi z vsem razpoložljivim znanjem po Evropi. Težave v zvezi z ustvarjanjem in prenosom znanja v kmetijstvu na ravni EU so iskali že pred 50 leti. Kaj mora kmet za učinkovito kmetovanje vedeti, kdo mu nudi znanje v postopkih vseživljenjskega učenja,  so izbrali za  glavno temo 33. posveta Javne službe kmetijskega svetovanja ( JSKS) 26.novembra v Laškem. Več v 49. številki Kmečkega glasa.