Društvo prijateljev konj Višnja Gora je s 120 člani najštevilčnejše konjerejsko društvo v Sloveniji, ki bo letos praznovalo tudi 20-letnico svojega delovanja. 27. februarja leta 1999 je bil namreč ustavni občni zbor tega društva, ko je prvih 37 članov začelo lep in uspešen razvoj društva in konjereje. Dejavnosti in članstvo so iz leta v leto napredovali in se širili, še danes pa je nekaj osrednjih prireditev, ki spadajo v obvezni vsakoletni program: aprilsko jurjevanje na Selih pri Višnji Gori, pohod prvi konec tedna po velikem šmarnu in ob koncu leta blagoslov konj na štefanovo na Veliki Dobravi.

Več v Kmečkem glasu (9. 1. 2019).