Pri pregledih posameznih kmetij za 10- in večletna obdobja se je pokazalo, da je spreminjanje vsebnosti organske snovi v tleh pogosto zelo počasno, to pomeni, da se ob usmerjenem načinu pridelave organska snov v 5- ali 10-letnem obdobju poveča le za 0,5 do 1 %. Pri tem mora biti gospodarjeva skrb usmerjena v ukrepe, ki prispevajo k pozitivni humusni bilanci, kar pomeni, da se na njivah pušča večino slame, koruznice in drugih rastlinskih ostankov ter se seje dosevke. Pogosto se na področju založenosti tal s hranili napredek pokaže najhitreje.

Več o bolj konkurenčnem poljedelstvu in boljšem gospodarjenju s tlemi pa med strokovnimi nasveti v Kmečkem glasu (6. februar 2019).