Kakovostno pridelana in pospravljena krma je ključnega pomena za pokrivanje beljakovinskih in energijskih potreb živali in osnova za kakovostno mleko in meso. V zadnjem času sušenje sena ponovno pridobiva na veljavi. Trenutno velika večina kmetij pripravlja seno na tleh, le slaba tretjina pa uporablja sušilne naprave. Ob skladiščenju mora krma vsebovati le med 15 in 20 % vlage, zato mnogi na območjih z zelo spremenljivimi vremenskimi razmerami že posegajo po kombiniranih tehnikah sušenja krme. Krmo dosušujejo v sušilnicah ter se na ta način izognejo izpostavljanju krme vremenskim neprilikam in prepogostemu obračanju. Žal pa te tehnike trenutno še niso stalna praksa slovenskih kmetij.

Več v Kmečkem glasu (6. februar 2019).