V letošnjem šolskem letu osnovno šolo končuje 17.684 učencev in učenk, srednjo šolo pa 19.639 dijakinj in dijakov. Za devetošolce sta na voljo 23.702 mesti na srednjih šolah, zadnji rok za oddajo prijavnice za vpis v prvi letnik pa je 2. april 2019.

Dijakinje in dijaki bodo lahko kandidirali na 11.719 vpisnih mest v višjih šolah ter na 18.632 vpisnih mest v 1. letnik rednega in izrednega študija. 16.412 vpisnih mest v visokem šolstvu je na voljo državljanom Republike Slovenije in državljanom držav članic Evropske unije, 2.200 vpisnih mest pa tujcem iz držav nečlanic Evropske unije in Slovencem brez slovenskega državljanstva.

V višjem šolstvu se kandidati v prvi letnik lahko prijavijo v dveh prijavnih rokih, in sicer do 18. marca 2019 in od 26. do 30. avgusta 2019.

NOVI PROGRAMI NA ŠOLAH

V naslednjem šolskem letu bo v srednjih šolah nekaj novih programov. Na Šolskem centru Novo mesto, na Srednji strojni šoli, bodo začeli izvajati nov program Tehnik mehatronike, športni oddelek bo dobila III. Gimnazija v Mariboru, na nekaterih šolah pa bodo nekatere programe po nekaj letih prekinitve ponovno zaživeli. Na Biotehniški šoli Šolskega centra Nova Gorica bodo namesto programa Vrtnar ponovno imeli program Gospodar na podeželju, na Srednji poklicni in tehniški šoli Murska Sobota program Pomočnik v tehnoloških procesih, na Šolskem centru Celje, Srednji šoli za gradbeništvo in varovanje okolja, program Izvajalec suhomontažne gradnje, na Srednji elektro-računalniški šoli Maribor pa program Elektrotehnik (PTI).

VAJENIŠTVO

Mreža šol z vajeniškim načinom izobraževanja se v naslednjem šolskem letu širi. V vajeniški obliki se bo mogoče izobraževati za poklic mizarja, kamnoseka, oblikovalca kovin – orodjarja, gastronomskih in hotelirskih storitev, steklarja, papirničarja, slikopleskarja – črkoslikarja, strojnega mehanika, zidarja, elektrikarja, mehatronika, operaterja in kleparja – krovca.

Delodajalci, pri katerih so na voljo vajeniška učna mesta, so objavljeni na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in na povezavi www.mojaizbira.si. Seznam se dopolnjuje, zato bo na voljo tudi na šolah z vajeniško obliko izobraževanja. Tam bodo tudi sicer na voljo vse informacije o vpisu, sklenitvi vajeniške pogodbe in tovrstnim izobraževanjem.

RAZPIS ZA VPIS V DIJAŠKE DOMOVE

V dijaških domovih je za naslednje šolsko leto predvidenih 2.281 mest. Učenci (bodoči dijaki) in dijaki, ki želijo v šolskem letu 2019/20 bivati v dijaškem domu, morajo do 2. aprila 2019 izbranemu dijaškemu domu poslati izpolnjeno prijavnico za sprejem v dijaški dom. Prijavnice so na voljo v dijaških domovih in na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (http://www.mizs.gov.si/). Vsak kandidat se lahko prijavi samo za en dijaški dom, v katerem želi bivati. Kandidati lahko prijave prenesejo v drug dijaški dom do 21. junija 2019, o morebitnih omejitvah in postopku vpisa bodo kandidati obveščeni do 2. julija 2019 (na spletni strani ministrstva in dijaških domov). Vpis v dijaški dom bo potekal do 12. julija 2019, po tem datumu in do 30. septembra 2019 pa še vpis na prosta mesta za kandidate, ki se niso prijavili v predvidenem roku.