Zadnja afera z uvoženim mesom iz Poljske le dokazuje, da na trgu vlada popolni kaos pri nabavi mesa. Ni več važna kakovost izdelkov, pomembna sta le še cena in dobiček. Z agrarnim ekonomistom dr. Alešem Kuharjem smo se na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, oddelku za Zootehniko, pogovarjali o tem, ali imamo v našem kmetijstvu, živilskopredelovalni industriji ter tudi v trgovini rešitev za nakopičene težave in ali imamo svetlo prihodnost tako pri prodaji kot tudi pri nakupu izdelkov.

Zadnja dogajanja v kmetijskem in živilskem sektorju nam dajo slutiti, da smo v nekem prelomnem trenutku, ki bi ga morali kmetje izkoristiti. Kupec je namreč na podlagi »poljske afere z mesom« spoznal, da le ni najboljše tisto, kar pride k nam iz tujine. Več o tem pa v pogovoru Kristijana Hrastarja z agrarnim ekonomistom dr. Alešem Kuharjem na 3. strani 11. številke (13. marec 2019) Kmečkega glasa.