11. številka (13. marec 2019) Kmečkega glasa prinaša posebno prilogo z naslovom Varstvo rastlin v kateri je podrobneje predstavljeno: zatiranje škodljivcev brez kemičnih sredstev,pravilna uporaba fitofarmacevtskih sredstev in pa napovedi za varstvo rastlin.