V Portorožu je 12. in 13. marca potekal 46. posvet zadružnikov, ki je osrednjo pozornost namenil zadružništvu in kmetijski politiki po letu 2020. Zbrani so osvetlili poglede na prihodnost slovenskega in evropskega kmetijstva in podeželja po letu 2020, se seznanili s pogledi mladih o prihodnosti, posebno mesto pa namenili sodelovanju ter predstavili aktualna dogajanja v kmetijstvu in agroživilstvu. 

Kakšna prihodnost čaka zadružnike, kako jo vidijo politiki in kako ocenjujejo strokovnjaki, pa v prihodnji številki Kmečkega glasa (20. marec 2019).