V Sloveniji imamo velik delež zatravljenih kmetijskih površin, zato nam mora biti pašna reja izziv. Hriboviti svet Slovenije je namreč pravi raj za rejo drobnice. Te živali spet oživljajo nekdaj zapuščene pašnike, prav tako pa svoj pomen pridobivajo tudi proizvodi, ki jih dajejo pašne živali. Paša je najcenejši način prehrane drobnice, zato morajo živali čim več potreb po hrani pokriti na pašniku.

Več med strokovnimi nasveti v Kmečkem glasu (10. april 2019).