S predlaganimi spremembami zakonov na področju kmetijske zemljiške politike se ne strinjajo v Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij. Za kmetijska podjetja bi uvedba maksimalnega zakupa kmetijskih zemljišč in nepodaljševanje zakupnih pogodb pomenila porušenje dovoljenih obremenitev kmetijskih površin z dušikom, negativen vpliv na slovensko živinorejo, tehnološke viške zaposlenih v kmetijskih podjetij in znižanje ekonomskih kazalnikov. 

Več o tem, koliko hektarjev naj bi izgubila kmetijska podjetja in fizične osebe v naslednjih 30 letih, pa v Kmečkem glasu (10. 4. 2019).