Fižol je odličen vir beljakovin in ogljikovih hidratov, zato se njegova pridelava v zadnjih letih v svetu veča. Največ fižola v svetu pridelajo v Aziji. Evropa je po pridelavi daleč zadaj, saj se je tu v letu 2016 pridelalo okrog 3 % svetovne proizvodnje fižola za zrnje in približno toliko tudi za stročje. Vse to je lahko spodbuda za povečevanje pridelave fižola na naših njivah.

Več med strokovnimi nasveti v Kmečkem glasu (17. april 2019).