Bolezen zahodnega Nila (angl. West Nile Fever; WN) je virusna bolezen živali in človeka (opredeljena je kot zoonoza). Do leta 1994 se bolezen zahodnega Nila ni jemala kot posebno resen problem javnega zdravstva. Večjo pozornost je bolezen deležna po izbruhu v New Yorku (ZDA) leta 1999, ko se je od tam bolezen v samo štirih letih razširila po celotnih ZDA, pri nas v Sloveniji pa je bolezen prisotna od lani, ko smo opisali primere pri človeku, sivi vrani in prvič pri tudi konju.

Več o tem v junijski številki Revije o konjih!