22:01

Tudi oljnice letos dobro obrodile, a so se njene površine letos občutno zmanjšale

11:52

Gibranov Prerok na odru

10:09

Priloga O zdravju

21:35

27. na ogled postali stare sorte jabolk in hrušk

12:37

Navadna jagodičnica

SKUPNA EU POLITIKA

Franc Režonja: Pred nami je v kmetijstvu zelo pomembno leto

9.11.2018

preberi več

Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju

10.10.2018

preberi več

Pionirstvo je bilo vedno nezakonito

9.10.2018

preberi več

Pionirstvo je bilo vedno nezakonito

8.10.2018

preberi več

Živimo s podeželjem

6.09.2018

preberi več

Kaj bo prinesla nova SKP slovenskemu kmetijstvu in mladim kmetom

Na tradicionalnem dnevu Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije na mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA se je srečalo več kot 100 članov zbornice, kmetijskih svetovalcev in sodelavcev ter uglednih gostov, odgovornih za slovensko kmetijstvo. Osrednja tema dogodka je bila prihodnost kmetijstva in podeželja za mlade kmete ter pomen sodelovanja v času, ko se pripravlja nova Skupna kmetijska politika EU po letu 2020. Več o tem v 36. številki Kmečkega glasa.

Mladi prevzemniki na Madžarskem

Na Madžarskem je le okoli 5 odstotkov mladih gospodarjev kmetij, zato je podpora mladih prevzemnikov kmetij pomembna prednostna naloga Programa razvoja podeželja do leta 2020 tudi pri naših vzhodnih sosedih. Kako poteka razpis in katere pogoje morajo mladi madžarski kmetje izpolnjevati, je predstavnikom MKGP z ARSKTRP, ZSPM in KGZS z zavodi predstavil predstavnik madžarskega kmetijskega ministrstva, predstavnica Kmetijske zbornice Madžarske pa je predstavila organiziranost in naloge zbornice. Na celodnevni strokovni ekskurziji si je več kot 40 udeležencev ogledalo še dve vzorni kmetiji, ki ju vodita mlada kmeta. Več na strani 4 v 27. številki Kmečkega glasa.

Slovenija izgublja z rezom PRP več od drugih članic EU

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v sodelovanju s predstavništvom Evropske komisije v Sloveniji organiziralo minuli torek v Ljubljani javno predstavitev zakonodajnih predlogov za skupno  kmetijsko politiko (SKP) za obdobje 2021-2027, ki jih je v predlogih treh uredbah objavila Evropska komisija. Gre za predlog uredbo o nacionalnih strateških načrtih SKP, uredbo o enotni skupni ureditvi trgov in predlog horizontalne uredbe o financiranju, upravljanju in spremljanju SKP. Evropski komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja Phil Hogan je predloge v Bruslju predstavil 1. junija, v državah pa poteka od takrat  burna razprava o  zmanjšanju sredstev, poenostavitvah in predvidenih prilagoditvah v članicah. Tri  zakonodajne predloge morata v nadaljevanju obravnavati in sprejeti Svet EU in Evropski parlament, po možnosti še pred volitvami v Evropski parlament maja 2019, da bodo imele države članice dovolj časa za prilagoditev in pripravo strateških načrtov. Več v 27. številki Kmečkega glasa.

Satelitski podatki bodo nadomestili preglede na kmetijah

Evropska komisija je v okviru prizadevanja za poenostavitev in posodobitev skupne kmetijske politike (SKP) sprejela nova pravila, ki bodo prvič izrecno omogočila uporabo vrste sodobnih tehnologij pri izvajanju pregledov na območjih plačila SKP. To vključuje možnost popolne zamenjave fizičnih pregledov na kmetijah s sistemom samodejnih pregledov, ki temeljijo na analizi podatkov o opazovanju zemlje. Nova pravila, ki so začela veljati 22. maja 2018, bodo omogočala, da se podatki s satelitov EU Copernicus Sentinel in drugi podatki o opazovanju Zemlje uporabijo kot dokaz pri preverjanju,  ali kmetje izpolnjujejo zahteve iz SKP za plačila na površino (bodisi neposredno plačila kmetom ali podpore za razvoj podeželja), pa tudi zahteve navzkrižne skladnosti. Prvič bodo sprejemljive tudi druge nove oblike dokazov, kot so geodetsko označene fotografije, informacije iz dronov in ustrezna dokazila kmetov, npr. oznake semen kot del širšega premika k tako imenovanemu "pristopu spremljanja ", kar bo privedlo do zmanjšanja števila pregledov na kmetiji. Obiski na terenu bodo potrebni le, če digitalni dokazi ne bodo zadostni za preverjanje skladnosti.

Skupna EU politika

Nov 09, 2018
Franc Režonja: Pred nami je v kmetijstvu zelo ...
Ob odprtju 27. znanstvenega posvetovanja o prehrani domačih živali je Franc Režonja, direktor KGZ Murska Sobota kot ...
(0)
Oct 10, 2018
Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev ...
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu RS objavilo prvi javni razpis za ustanavljanje ...
(0)
Oct 09, 2018
Pionirstvo je bilo vedno nezakonito
Z zahtevnimi leti za varstvo vinske trte pred boleznimi, podnebnim spremembami n težnji po širitvi ...
(0)
Oct 08, 2018
Pionirstvo je bilo vedno nezakonito
Z zahtevnimi leti za varstvo vinske trte pred boleznimi, podnebnim spremembami in težnji po širitvi ...
(0)
Sep 06, 2018
Živimo s podeželjem
V 37.  številki Kmečkega glasa pripravljamo prilogo o podeželski arhitekturi Živimo s podeželjem. V njej ...
(0)
Aug 30, 2018
Kaj bo prinesla nova SKP slovenskemu kmetijstvu in ...
Na tradicionalnem dnevu Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije na mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA se je ...
(1)
Jul 03, 2018
Mladi prevzemniki na Madžarskem
Na Madžarskem je le okoli 5 odstotkov mladih gospodarjev kmetij, zato je podpora mladih prevzemnikov kmetij pomembna ...
(0)
Jul 03, 2018
Slovenija izgublja z rezom PRP več od drugih ...
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v sodelovanju s predstavništvom Evropske komisije v ...
(0)
Jun 13, 2018
Satelitski podatki bodo nadomestili preglede na ...
Evropska komisija je v okviru prizadevanja za poenostavitev in posodobitev skupne kmetijske politike (SKP) sprejela nova ...
(0)
Jun 07, 2018
Veliko nezadovoljstva z vseh strani
Članice EU so 14. maja v Bruslju prvič razpravljale o predlogu večletnega proračuna unije za obdobje 2021-2027. ...
(0)
May 22, 2018
Evropski denar ne leži na cesti
Evropski poslanec Franc Bogovič in mag Monika Kirbiš Rojs sta v obdobju razprave o prihodnji evropski kohezijski ...
(0)
May 11, 2018
Zeleno želimo za skupni čezmejni turistični ...
KGZ Murska Sobota je nosilec čezmejnega projekta Slovenija-Hrvaška Povezovanje zelene turistične ponudbe ...
(0)