16:34

Žetev na Radgonskem se šele prav začenja

13:02

Izžrebani nagrajenci akcije NOVI NAROČNIKI

11:51

Povprečna letina krompirja

11:38

Nejc Dolenc s kmetije Dolenc iz Vrbenj pri Radovljici

11:37

Dan krompirja

SKUPNA EU POLITIKA

Sprejet delni splošni pristop o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo

27.06.2019

preberi več

Dobre prakse popotnica novim KOPOP ukrepom

28.05.2019

preberi več

Umrl je dr. Alojz Slavič

17.05.2019

preberi več

Strukturne spremembe in generacijska prenova

28.03.2019

preberi več

Resolucija o kmetijstvu po 2021

26.03.2019

preberi več

Združeno kraljestvo naj ostane del enotnega trga EU

Odhod  Združenega kraljestva iz EU brez dogovora bi bil velik udarec z kmetijstvo in živilstvo na obeh straneh Rokavskega preliva, je dejal Thomas Magnusson, predsednik COGECE,  na 46. zadružnem posvetu v Portorožu. Več v 12. številki Kmečkega glasa.  

Na odločbe neposrednih plačil 2018 naj bi čakalo samo še okrog 250 kmetijskih gospodarstev

Po podatkih Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (Agencija), ki je zadolžena za izdajo odločb in izplačila za ukrepe skupne kmetijske politike (neposredna plačila in plačila v okviru programa razvoja podeželja), odločb ni dobilo samo za 0,4 % vseh upravičencev (od skupno izdanih 56.500 zahtevkov ali 99,6 % vseh, mora Agencija – tako so nam zatrdili, izdati odločbe le še za okrog 250 zahtevkov).  Dodajajo, da pri tem ni prihajalo do nobenih posebnih zamikov. Doslej odločbe kmetijska gospodarstva v večini niso prijela zaradi specifičnih razlogov, zaradi katerih jim izdaja odločbe še ni mogoča (smrt nosilca kmetijskega gospodarstva, neurejen transakcijski račun, nezaključeni postopki dedovanja,…). »Odločbe v teh primerih Agencija izdaja sproti oz. takoj, ko so odpravljeni posamezni specifični razlogi, ki onemogočajo izdajo odločbe.«   Več v Kmečkem glasu.

Območjem z omejenimi dejavniki vrniti, kar jim je bilo odvzeto

KGZS, Območna enota Ljubljana Odbor izpostave Logatec je tudi letos organiziral strokovno srečanje, na katerem so se zbrali različni deležniki, ki so vsak v svoji dejavnosti povezani s podeželjem in kmetijstvom v hribovitem območju, kakršno je na območju Logatca. Letošnja tema srečanja je bila hribovsko kmetijstvo v novem PRP. Zbrani so se strinjali, da je treba v pripravi ukrepov vztrajati pri dvigu sredstev za OMD na raven PRP 2007-2014 ali vsaj ohraniti sredstva na ravni trenutnega PRP. Več preberite v Kmečkem glasu

Število kmetij in hektarjev pod načrtovanimi cilji

  Ekološko kmetijstvo je imelo cilje, ki jih nismo dosegli in imamo ovire, ki jih v obdobju 2015- do 2020 nismo odpravili, temveč celo poslabšali. Prvo obdobje je bila rast ekoloških kmetij linearna in naivno smo pričakovali, da se bo nadaljevala in bomo do leta 2015 dosegli cilje. Rast se je že dvakrat zaustavila iz različnih razlogov, a smo jo z dvema subvencijama v letih 2011-2012 obrnili v pozitivno smer. V 2014/4/2015 smo se soočili z izstopom certificiranih kmetij iz hribovitih območij, ker so se znižale subvencije za travinje in zaostrili pogoj obremenitve živali na površino in teh kmetij še nismo uspeli pridobiti nazaj. Zdaj pa smo spet v prelomnem obdobju- petletno obdobje skupne evropske kmetijske politike se zaključuje in iz terena prihajajo informacije, da mnoge kmetije razmišljajo o izstopu iz ekološke certifikacije, zato je vprašanje, kakšne cilje si naj zastavimo za obdobje do leta 2030 , je povzela 20-letni razvoj tega sektorja dr. Martina Bavec na 10. strokovni konferenci Aktualno na področju ekološkega kmetijstva. Posvet je pripravila Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede v Mariboru 25. januarja skupaj z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in v sodelovanju z Zvezo društev ekoloških kmetov Slovenije, Inštitutom za kontrolo in certifikacijo UM in Združenjem za ekološko kmetovanje SVS. Več v kmečkem glasu št. 6. 

Skupna EU politika

Jun 27, 2019
Sprejet delni splošni pristop o Evropskem skladu ...
Na zasedanju Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo v Luksemburgu so obravnavali kompromisni predlog uredbe o ...
(0)
May 28, 2019
Dobre prakse popotnica novim KOPOP ukrepom
Ohranjanje biotske raznovrstnosti v kmetijski kulturni krajini, ki jo na en istrani ogroža intenzivno kmetovanje, na ...
(0)
May 17, 2019
Umrl je dr. Alojz Slavič
 Včeraj zjutraj je v 79-letu  nepričakovano preminil prekmurski akademik dr. Alojz Slavč iz Radencev. Bil ...
(0)
Mar 28, 2019
Strukturne spremembe in generacijska prenova
Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec je v petek na tiskovni konferenci predstavila ...
(0)
Mar 26, 2019
Resolucija o kmetijstvu po 2021
Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec je v petek na tiskovni konferenci predstavila ...
(0)
Mar 19, 2019
Združeno kraljestvo naj ostane del enotnega trga ...
Odhod  Združenega kraljestva iz EU brez dogovora bi bil velik udarec z kmetijstvo in živilstvo na obeh straneh ...
(0)
Feb 13, 2019
Na odločbe neposrednih plačil 2018 naj bi ...
Po podatkih Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (Agencija), ki je zadolžena za izdajo odločb in ...
(2)
Feb 12, 2019
Območjem z omejenimi dejavniki vrniti, kar jim je ...
KGZS, Območna enota Ljubljana Odbor izpostave Logatec je tudi letos organiziral strokovno srečanje, na katerem so se ...
(0)
Feb 05, 2019
Število kmetij in hektarjev pod načrtovanimi ...
 Ekološko kmetijstvo je imelo cilje, ki jih nismo dosegli in imamo ovire, ki jih v obdobju 2015- do 2020 ...
(0)
Jan 17, 2019
Trajnost na kmetijah se ohranja le z živalmi
Avstrija je lani oktobra kot predsedujoča Svetu Evrope povabila na obisk evropske kmetijske novinarje . Pod okriljem ...
(0)
Jan 10, 2019
Franc Režonja, direktor KGZ Murska Sobota: ...
V navajanju stališč v novi SKP (2021-2028), ki so jih kot sklepe pripravili Pomurci,  poudarja, da država, ...
(0)
Jan 09, 2019
Kmetijska ministrica prvič v Pomurju
V okviru današnjega delovnega obiska ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, dr. Aleksander Pivec s ...
(0)