21:05

Bogračšef ekipi OOZ Murska Sobota

22:18

8. KOS do nedelje

22:02

Sveta Ana s prenovljenim in razširjenim oskrbnim centrom KZ Lenart

14:32

Slamnikarski sejem

13:16

Recepti iz domače kuhinje

ŽIVINOREJA

Vrednost odkupa kmetijskih pridelkov na medletni ravni marca skoraj enaka

20.05.2018

preberi več

Priznanja SKZ Ljutomer-Križevci

18.05.2018

preberi več

Meso drobnice postaja mrhovina in hrana za zverjad namesto za prehrano ljudi

18.05.2018

preberi več

Vzreja mesa se povečuje

14.05.2018

preberi več

Valjaste bale nič več na njivah, travnikih

8.05.2018

preberi več

Odkup mleka se umirja

Z državne statistike poročajo, da je bilo marca letos odkupljenega skoraj 51,1 milijona kilogramov mleka, kar je glede na primerjalno lansko obdobje približno enaka količina oz. za 0,1 % manj kot marca 2017. Če vemo, da je normalna specifična teža mleka  med 1,028 do 1,035 kilograma na liter, pomeni, da je potrebno kilograme deliti s faktorjem 1,03, da dobimo litre. To je sicer za 12 % več kot v prejšnjem mesecu, hkrati pa je bila odkupljena količina mleka prvič po 11 mesecih manjša kot pred letom dni.  Proizvodnja mleka v prahu je bila v marcu letos za več kot 13 % manjša kot v predhodnem mesecu. Proizvodnja drugih mlečnih izdelkov pa se je močno povečala: proizvodnja sira za več kot 29 %, konzumnega mleka za več kot 25 %, smetane za skoraj 18 %, masla za skoraj 16 %, fermentiranih mlečnih izdelkov pa za več kot 10 %. V primerjavi z letom nazaj, pa se je za okrog 10 % se je povečala proizvodnja sira in smetane, za skoraj 3 % pa proizvodnja konzumnega mleka. Zmanjšala pa se je proizvodnja mleka v prahu, in to za skoraj 23 %, za 3 % pa tudi proizvodnja fermentiranih mlečnih izdelkov, ki je sicer v zadnjih mesecih precej naraščala. Letos marca odkupljeno mleko je vsebovalo več maščob (4,25 % MM) in beljakovin (3,42 % MB) kot mleko, odkupljeno pred enim letom.      

Konjereja v organiziranih rejah

Slovenska konjereja v organiziranih rejah se srečuje z dolgotrajnimi težavami, na katere rejci že leta opozarjamo, pa žal zelo redko naletimo na razumevanje in pripravljenost na iskanje rešitev. PRO so uvedle koristne spremembe, in sicer dokončno odbiro in odkup bodočih plemenjakov na enem mestu, odprle nova vzrejališča mladih plemenjakov, kakovost odbranih živali se je izboljšala, saj prihajajo vsi odkupljeni plemenjaki na pripustne postaje zdravi,  v odlični življenjski in plemenski kondiciji, ob vsakokratnih ocenjevanjih  pa dosegajo vedno boljše ocene. Posledično se je izboljšala tudi oskrba  plemenskih žrebcev v javni in zasebni lasti na pripustnih postajah, kjer običajno preživijo štiri leta, potem pa pride do menjave.  Večina oskrbnikov je na svoje plemenjake ponosna, se rada z njimi pokaže, zato jih vedno več tudi vozi in je uporabnih za delo. Več preberite v Kmečkem glasu

Kmečki sirarji z novim vodstvom

Na volilnem občnem zboru Združenja kmečkih sirarjev Slovenije je bilo odločeno, da bo mesto predsednika poslej vodil Milan Brence (Pustotnik) iz Gorenje vasi v Poljanski dolini. S tem je po osmih leti zelo uspešnega predsedovanja zamenjal Moniko Ravnik iz Broda pri Bohinjski Bistrici. Kot je bilo izpostavljeno, je s svojo držo in zanosom  vzpostavljala dober dialog med člani in uspešno zastopala interese malih - kmečkih sirarjev. Novi predsednik je pohvalil bogato dediščino, ki jo prevzema od dosedanjega vodstva. »Naše sirarstvo uživa ugled in smo absolutno na pravi poti,« je prepričan novi predsednik, in vse sirarje, zlasti tudi mlade, spodbudil h konstruktivnemu  in povezanemu sodelovanju: »To je zaščitni znak našega združenja.« kmečki sirarji imajo tudi v letošnjem letu velike načrte, saj načrtujejo izvedbo t.i. gala festivala kmečkih sirov in še intenzivnejšo promocijo sheme Izbrana kakovost »kmečki«, ki je bila zasnovana prav na pobudo Združenja kmečkih sirarjev Slovenije. Gostitelj letošnjega zbora je bil Toni Kukenberger, inovativni mladi kmet 2016 iz kraja Gorenje Ponikve pri Trebnjem.    

Nagrajenci KZ Radgona za leto 2017

Na torkovem občnem zboru Kmetijske zadruge (KZ) Radgona so tistim članom, ki so v minulem letu na posameznih področjih dosegli največjo proizvodnjo ter hkrati opravili nakup repromateriala v trgovinah zadruge, so v skladu s sklepom upravnega odbora podelili posebna priznanja. Za leto 2017 so jih za prirejo mlaka (in nakup repromateriala) dobili kmetija Vrzel iz Turjanskega Vrha, za vzrejo pujskov kmetija Mlinarič s Ptujske Ceste, za prašiče kmetija Fujs iz Spodnje Ščavnice, za mlado pitano govedo kmetija Valner iz Benedikta, za grozdje kmetija Ploj iz Pogleda, za žitarice kmetija Bračko iz Lastomercev, za zaključeno rejo na področju prašičereje kmetija Fras iz Lešan in za podobno pri govedoreji kmetija Cetl iz Spodnje Ščavnice.

Živinoreja

May 20, 2018
Vrednost odkupa kmetijskih pridelkov na medletni ...
V državni statistiki (Statistični urada RS) ugotavljajo, da je bila vrednost marca letos odkupljenih kmetijskih ...
(0)
May 18, 2018
Priznanja SKZ Ljutomer-Križevci
Na torkovem letnem zboru Splošne kmetijske zadruge (SKZ) Ljutomer-Križevci so podelili priznanja zadruge za ...
(0)
May 18, 2018
Meso drobnice postaja mrhovina in hrana za zverjad ...
Konec lanskega leta smo pisali o pokolih volkov na območju Trnovskega gozda od Podkraja, Bele, Višenj, Gozda, ...
(0)
May 14, 2018
Vzreja mesa se povečuje
Po začasnih podatkih, ki jih je objavil Statistični urad RS, je bila lani prireja govejega, prašičjega, ...
(0)
May 08, 2018
Valjaste bale nič več na njivah, travnikih
Po večletnem usklajevanju s pristojnimi ministrstvi (kmetijskim ter za okolje in prostor) je tudi obmejna občina ...
(1)
May 05, 2018
Odkup mleka se umirja
Z državne statistike poročajo, da je bilo marca letos odkupljenega skoraj 51,1 milijona kilogramov mleka, kar je glede ...
(1)
Apr 24, 2018
Konjereja v organiziranih rejah
Slovenska konjereja v organiziranih rejah se srečuje z dolgotrajnimi težavami, na katere rejci že leta opozarjamo, pa ...
(0)
Apr 21, 2018
Kmečki sirarji z novim vodstvom
Na volilnem občnem zboru Združenja kmečkih sirarjev Slovenije je bilo odločeno, da bo mesto predsednika poslej vodil ...
(0)
Apr 19, 2018
Nagrajenci KZ Radgona za leto 2017
Na torkovem občnem zboru Kmetijske zadruge (KZ) Radgona so tistim članom, ki so v minulem letu na posameznih ...
(0)
Apr 17, 2018
Enajsto ocenjevanje salam in klobas
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Kmetijska svetovalna služba Sežana je 5. in 6. aprila v sodelovanju z ...
(0)
Apr 16, 2018
Troje stebrov partnerske reje Panvite
Poleg v prašičereji (zaključene  reje na eni  ter pitališča na drugi, ko skupaj 60 kmetij na ...
(0)
Apr 15, 2018
Lani v kmetijstvu za dobrih 112 milijonov evrov ...
Ker je kmetijstvo kot primarna gospodarska panoga najbolj občutljivi sektor na vplive podnebnih sprememb oz. ker ...
(0)