09:14

Je krivo cepivo ali splet okoliščin?

08:11

Mlado zelenje

23:30

Društvo oračev Pomurja

21:54

Kmečki sirarji z novim vodstvom

22:19

Kmetice z Murskega polja s svojo kulinariko na mednarodni konferenci

ŽIVINOREJA

Kmečki sirarji z novim vodstvom

21.04.2018

preberi več

Nagrajenci KZ Radgona za leto 2017

19.04.2018

preberi več

Enajsto ocenjevanje salam in klobas

17.04.2018

preberi več

Troje stebrov partnerske reje Panvite

16.04.2018

preberi več

Lani v kmetijstvu za dobrih 112 milijonov evrov škode

15.04.2018

preberi več

Zdesetkana pridelava poljščin v letu 2017

Slovenski kmetovalci so lani pridelali za 14 % manj žit za zrnje, za 7 % manj stročnic in za 9 % manj krompirja kot v letu 2016. V intenzivnih sadovnjakih so pridelali za skoraj 60 % manj sadja in v vinogradih za 6 % manj grozdja. Poglavitni razlog za to so bile neugodne vremenske razmere. Najbolj zaradi spomladanske zmrzali, suše, ki se je začela že zgodaj spomladi, poletnih vročinskih udarov, vetrolova in toče.

Vsak dan pol jajca na vsakega Slovenca

Zanimivi so podatki, nedavno objavljeni pri Statističnem uradu RS (SURS) glede konzumnih jajc v Sloveniji. Po zadnjih podatkih je v Sloveniji približno 1,7 milijona kokoši nesnic. Te skupaj znesejo povprečno milijon jajc na dan, kar pomeni, da je stopnja samooskrbe z jajci v Sloveniji  skoraj 95-odstotna.  Izvoz jajc iz Slovenije je večji od uvoza. V lanskem letu so jih rejci, ki se ukvarjajo z rejo kokoš nesnic oziroma proizvodnjo jajc, izvozili za 4,5 milijona evrov, uvozili pa za 2,7 milijona evrov. Največ, kar dve tretjini, jih izvozimo na Hrvaško, z 22 % sledi Avstrija in s 6 % Madžarska. Največ pa jih uvozimo iz Litve (39 %), Italije (30 %) in Latvije (10 %). Največji sezonski vpliv na uvoz odpade na mesec marec. Lani marca jih je namreč Slovenija uvozila za petino (20 %) vsega letnega uvoza. Še nekaj drugih zanimivih podatkov. Cene jajc so se v slovenskih trgovinah v zadnjih 10 letih občutno zvišale. Od leta 2008 so se namreč te dvignile za 38,8 %;  cene v celotni skupini »hrana« pa so se v povprečju dvignile za 23,7 %. Lani je bilo tako potrebno  za 10 kokošjih jajc v povprečju odšteti 1,7 evra.  Letna poraba jajc pri nas je 178 kosov na prebivalca. Kot pojasnjujejo na SURS, podatek o potrošnji kaže količino, ki je prebivalcem Slovenije v enem letu na razpolago. Pri tem je namareč treba upoštevati, da so v to številko zajete tudi izgube in spremembe zalog na ravni trgovine na drobno in končnih porabnikov. Po oceni prebivalcev, ki so bili anketirani, je namreč  letna poraba jajc precej nižja. Ocenili so, da je letna poraba jajc na prebivalca 80 kosov.

S partnerskimi rejami v Panviti do 30 tisoč bekonov

Partnerska ali kooperacijska  reja prašičev ima v Skupini Panvita oziroma v njeni odvisni družbi Panvita  Kmetijstvo skoraj poldrugo desetletje dolgo tradicijo. Vzpostavljati jo je začela Zorica Abraham Panič, do leta 2004 specialist za prašičerejo na KGZ Murska Sobota. Danes partnerske reje v  tej največji vertikalo organizirani gospodarski družbi na področju kmetijstva in živilsko-predelovalne industrije, delijo na dva dela. Na prašičerejske kmetije z zaključeno rejo oz. lastno plemensko čredo in na kmetije, ki se ukvarjajo zgolj z uslužnostnim pitanjem. V vsako kategorijo je vključenih po 30 kmetij, ki na letni ravni za Panvitino klavnici MIR v Gornji Radgoni zagotovijo do 30 tisoč bekonov oz. prašičjih pitancev. A to ni končna številka, s katero na leto operirajo v Skupini Panvita. V okviru Panvite Prašičereje, kamor sodita farmi Nemščak in Jezera, namreč prav tako pitajo prašiče. Številka pitancev tam krepko presega količine iz partnerskih rej in tvori pomembno surovinsko baza za lastno klavnico z mesno-predelovalnim obratom. Več v tiskani izdaji Kmečkega glasa.

Žužek bo predsednik še štiri leta

Že devetnajsti redni občni zbor Društva rejcev govedi za meso Slovenije je na Vranskem minil v mirnem vzdušju. Predsednik Damjan žužek in tajnik Peter Podgoršek sta predstavila delovanje društva v preteklem letu, izvedeli smo, da je potrebno do 1. novembra letos uskladiti obstoječe potrjene rejske programe z novo uredbo oz. vložiti predlog sprememb. Pred vložitvijo je tudi dokumentacija za izvajanje rejskega programa za pasmi angus in škotsko višavsko govedo. Občni zbor je bil tudi volilni, nadaljnja štiri leta bo društvo vodil dosedanji predsednik Damjan Žužek iz Boštanja pri Sevnici, nov je tudi upravni in nadzorni odbor. Člani upravnega odbora so poleg predsednika Žužka še Marko Lapajne kot predstavnik rejcev limuzin pasme, Rok Suhodolnik kot predstavnik rejcev pasme angus in Dženi Läubli kot predstavnica rejcev škotskega višavskega goveda.

Živinoreja

Nov 24, 2016
Evropska komisija od 20 držav članic zahteva ...
Evropska komisija je izdala sklep, s katerim od 20 držav članic skupno zahteva vračilo 374,3 milijonov evrov sredstev ...
(0)
Oct 26, 2016
Hribovska paša avtohtonih goved in ovac
Vas Klemenčevo pri Stahovici je že dolga leta izhodišče za okoliške hribe s Kamniškim vrhom v ...
(0)
May 10, 2016
Kmeta rešuje le pridnost in pošteno plačilo
Gručasta vas Velike Gorelce nekaj kilometrov nad mestom Laško se je svetila v zgodnjem sončnem jutru. Tu se ...
(0)